Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat

Kombinasjonsfond er ferdige fondspakker, eller ‘fond i fond’, som vi forvalter for deg. De består av norske og utenlandske aksje- og rentefond. En høyere aksjeandel gir høyere forventet avkastning, men også høyere risiko. Kombinasjonsfond passer for deg som ikke ønsker å velge enkeltfond selv. Vi tilbyr flere varianter med ulik aksje- og renteandel.