Fortsettelsesforsikring fra tjenestepensjon

Du har rett til å videreføre forsikringsordningene fra tjenestepensjonen i en Fortsettelsesforsikring hvis

  • du blir meldt ut av pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiver
  • du av ulike årsaker blir stående uten eller får reduserte forsikringsordninger

Hva er Fortsettelsesforsikring?

Hvis du blir meldt ut av pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiveren din, har du rett til å videreføre forsikringsordningene fra denne i en Fortsettelsesforsikring. Om du ønsker denne forsikringen må du bestille den innen 6 måneder fra utmeldingstidspunktet. 

Det siste forsikringsbeviset du har fått viser hva du har krav på å videreføre. Det kan være:

  • Innskuddsfritak som sikrer fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet
  • Uførepensjon som sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet 
  • Etterlattepensjon som sikrer månedlige utbetalinger til ektefelle, samboer eller barn

Om du ønsker å fortsette sparingen må det skje i en egen spareordning. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere på ps@gjensidige.no, så hjelper vi deg. Husk at du ikke skal sende sensitiv informasjon i e-post.

Når kan jeg få nytte av Fortsettelsesforsikringen?

Du kan få utbetaling fra forsikringen ved langvarig nedsatt arbeidsevne. Det er også utbetaling ved død hvis forsikringen omfatter etterlattepensjon.

Hvorfor skal jeg kjøpe Fortsettelsesforsikring?

Du slipper å levere egenerklæring om helse og det kan ha stor betydning om du tidligere har hatt eller har et helseproblem. Hvis du ikke kommer tilbake i jobb innen rimelig tid eller at det er en fare for at du mister arbeidsevnen, kan denne forsikringen være nyttig for deg. 

Pris

En Fortsettelsesforsikring kjøper du for én enkeltperson, og uten helseopplysninger. Den er derfor dyrere enn en tilsvarende forsikring for ett enkeltmedlem i en større gruppe. Tilbudet er uforpliktende og du får en oversikt over forsikringen og prisen for denne. 

Bestille

Hvis du ønsker tilbud om Fortsettelsesforsikring sender du en e-post til fortsettelsesforsikring.pensjon@gjensidige.no, så hjelper vi deg. Husk at du ikke skal sende sensitiv informasjon i e-post.