IPA

IPA er en spareform der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder. Ordningen hadde skattefordeler for innbetalinger frem til 2006, men er nå erstattet av Individuell pensjonssparing (IPS).

 

Default

Dine fordeler hos oss

Med pensjonssparing hos oss kan du

 • velge en ferdig pensjonsprofil
 • sette sammen din egen portefølje
 • logge inn og følge verdiutviklingen og bytte fond og/eller pensjonsprofil
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Fondsvalg og verdiutvikling

Du bestemmer selv hvordan du vil plassere sparepengene dine. Hos oss kan du velge blant våre ferdige pensjonsprofiler, eller velge fond selv.

Uansett hva du velger kan du alltid logge inn for å se verdiutviklingen på pensjonsavtalen.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg hvor stor aksjeandel du vil ha, så gjør vi resten.

Les mer om pensjonsprofilene våre

Din egen fondsportefølje

Hvis du velger fond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Se fondsoversikten

Kostnader

 

 • Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,75 % av saldoen. Denne trekkes månedlig.

 • Om du velger en av pensjonsprofilene våre er forvaltningskostnaden 0,89 % av saldoen.

  Forvaltningskostnaden i enkeltfond varierer fra 0,18 til 2,50 % av saldoen.

 • Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

 • Bevegelser inn og ut av IPA-avtalen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Utbetaling

Ditt totale oppsparte beløp utbetales

 • når du blir pensjonist (men tidligst fra fylte 64 år)
 • månedlig
 • over minimum 10 år

Utbetaling ved dødsfall

Ved dødsfall går pengene til den eller de som er begunstiget. Du kan velge å begunstige

 • ektefelle eller samboer
 • barn under 21 år
 • livsarvinger

Du kan endre begunstigelse når som helst i oppsparingstiden. Hvis du ikke har oppnevnt begunstiget blir sparepengene fordelt til andre pensjonssparere hos oss.

Bør du spare litt selv?

Med vår pensjons­kalkulator kan du beregne hvordan og hvor mye du bør spare for å oppnå den pensjonen du ønsker deg.

Prøv pensjons­kalkulatoren

Default