Kontoutskrift

Nedenfor finner du forklaring til kontoutskriften for produkter med fondsvalg.

Fripoliser har sin egen forklaring for kontoutskrift

Forklaring til postene

Inngående saldo

Her finner du saldo per 01.01.2019. Beløpet utgjør grunnlaget i regnestykket. Summen inneholder alt som er betalt til – og trukket fra – avtalen frem til 31.12.2018.

Siden summen gjelder frem til utgangen av 2018, vil avtaler opprettet i Gjensidige i løpet av 2019 ha en inngående saldo på 0 kroner.

Innbetalte beløp

Beløp som har blitt betalt inn på pensjonsavtalen din i løpet av 2019.

Gjelder produktene IPS Individuell pensjonssparing og Fondskonto Link.

Tilflyttede beløp

Beløp som har blitt flyttet inn på pensjonsavtalen din i 2019.

Utbetalinger

Hvis du har begynt å få utbetalinger, ser du alle dine pensjonsutbetalinger i løpet av 2019 i dette feltet.

Administrasjonskostnader

Dette er det du betaler til oss for at vi forvalter avtalen din.

Forvaltningskostnader

Forvaltningskostnader relatert til de enkelte fond avtalen har vært investert i gjennom året.

Papirgebyr

Papirgebyret tilsvarer 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Gir du samtykke til å få dokumenter tilsendt elektronisk fra oss, så slipper du papirgebyret på 66 kroner.

Risikokostnader

Kostnader til risikodekninger som har blitt trukket i 2019. Risikodekninger blir utbetalt hvis du skulle falle fra eller bli ufør i forsikringsperioden. Gjelder produktene IPA Fondspensjon og Fondskonto Link.

Livsgevinst

Livsgevinst er beløp fra de avtaler hvor forsikrede dør, og som overføres til forsikringstakere som har tilsvarende forsikring og den forsikrede lever. Gjelder produktet IPA Fondspensjon og Livrente Link.

Avkastning

Brutto avkastning, inkludert forvaltningskostnader.

Utgående saldo

Her finner du saldo per 31.12.2019.

Beholdningsoversikt

Vi oppgir en beholdningsoversikt per produkt, som inneholder følgende felt:

  • Fondstype - aksjefond eller rentefond
  • Navn på fondet avtalen din er investert i
  • Antall andeler i fondet
  • Fondskurs per 31.12.2019
  • Verdi per 31.12.2019
  • Beholdningsverdi, det vil si total verdi per 31.12.2019

Saldo og verdiutvikling

Du kan når som helst logge inn og se saldo for pensjonsavtalene dine.

Som innlogget kan du også

  • følge verdiutviklingen
  • endre pensjonsprofil
  • finne pensjonsdokumentene dine

Er du usikker på hvilken pensjonsprofil du bør velge? Les mer om profilene eller få hjelp av en finansiell rådgiver

Få full oversikt over pensjonen din

Gjensidige-appen er nå knyttet til Norsk Pensjon. Ved å logge inn kan du enkelt sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

Du behøver ikke være kunde hos oss for å bruke appen. 

Default