Velg elektroniske dokumenter og slipp papirgebyr

Slipp papirgebyr

Du betaler 67 kroner for å få dokumenter per post. Slipp dette ved å gi samtykke til elektroniske dokumenter.