Fripoliser

En fripolise er oppspart pensjon fra den tiden du har vært ansatt i en bedrift med ytelsesbasert pensjonssparing. Fripolisen kan du få utbetalt fra 62 år og den garanterte avkastningen er allerede innregnet i utbetalingsbeløpet. 

Fripolise er mer enn alderspensjon

En fripolise kan inneholde:

  • ektefelle-/samboerpensjon
  • barnepensjon
  • uførepensjon

Har du fripolise hos oss kan du logge inn og lese mer om avtalen din

Avkastning

Fripolisen blir tildelt en garantert minsteavkastning hvert år. Vi tilfører avkastning ut over garantert minsteavkastning til fripolisens tilleggsavsetning, eller vi benytter den til å øke årlig pensjonsbeløp. I den årlige kontoutskriften opplyser vi om hvor mye avkastning som er tilført fripolisen din.

Endrede regler for fripoliser

Alle fripoliser har en garantert ytelse – normalt med en avkastning på rundt 3 %. Høsten 2014 ble det innført regler som åpnet for å gjøre om disse til fripoliser med investeringsvalg.

Vi tilbyr dessverre ikke fripolise med investeringsvalg.