Hva er innskuddspensjon?

Jobber du i en bedrift som har innskuddspensjon, så betaler arbeidsgiveren din en prosentandel av lønnen til pensjonen din. 

Default

Hvor mye sparer arbeidsgivere?

Innenfor rammene er det arbeidsgiveren din som velger hvor stor prosentandel av lønnen de innbetaler hver måned. 

Her er rammene for hva bedriften kan sette av til pensjon for deg:

  • Minimumssatsene er 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G*
  • Maksimumssatsene er 7 prosent av lønn opptil 7,1 G og 25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G*

*G = folketrygdens grunnbeløp

Når kan du ta ut pensjonen din?

Utbetalingen kan starte allerede fra 62 år og må vare frem til 77 år. Pensjonen utbetales månedlig i tillegg til eventuell lønn, folketrygd eller pensjon fra andre pensjonsordninger.

Selskapet du har pensjon i sender deg informasjon i god tid før utbetaling.

Om du jobber ved siden av å ta ut pensjon, fortsetter arbeidsgiveren din å spare til pensjon for deg. 

Om du slutter, får du et pensjonskapitalbevis som du kan få utbetalt fra du er 62 år.

Du kan påvirke hvor mye du får i pensjon

Pensjonsprofilen du velger, påvirker størrelsen på pensjonen din. Du har mulighet til å velge profiler med ulik risiko og forventet avkastning. For eksempel kan du velge Alderstilpasset profil, som er en ferdig fondspakke som til enhver tid er tilpasset alderen din. Etter hvert som du blir eldre, reduseres aksjeandelen – og dermed også risikoen. Du kan når som helst bytte pensjonsprofil. 

Kostnader

Så lenge du er ansatt i bedriften, er det arbeidsgiveren din som betaler kostnadene knyttet til pensjonsordningen.

Full pensjonsoversikt på nettbrett og mobil

Last ned appen vår og få full oversikt over pensjonen din på få minutter. Du kan også logge inn på nettsidene og få oversikt over pensjonen din der.