Hva er ytelsespensjon?

Hvis du jobber i en bedrift som har ytelsespensjon, betyr det at du har en garantert pensjonsytelse som er fast.

Default

Denne pensjonen kan du få utbetalt fra du er 62 år. Pensjon fra arbeidsgiveren din og utbetaling fra folketrygden skal til sammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen når du blir pensjonist.

Prosentsatsen er avhengig av hvilken ordning du har via jobben og varierer mellom 50 og 70 % av lønnen din når du slutter i jobben.

For å få full ytelsespensjon må du ha minimum 30 år fartstid i ordningen og være 67 år. Har du mindre enn 30 år i ordningen blir pensjonen mindre. Lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) er med i beregningen for tjenestepensjonsordninger.

Eksempel på ytelsespensjon med 65 % av lønn

Eksempel på ytelsespensjon med 65 % av sluttlønn:

Lønn før du blir pensjonist

450 000 kroner
Utbetaling fra arbeidsgiver og folketrygden (til sammen 65 % av lønn)292 500 kroner

Ønsker du å ta ut pensjonen fra 62 år blir pensjonen lavere siden den skal utbetales i 5 år lenger enn antatt.

Ytelsespensjon i privat sektor blir utbetalt månedlig og som oftest så lenge du lever.

Om du slutter i bedriften før pensjonsalderen, får du en fripolise med den oppsparte pensjonen. Den kan du også få utbetalt fra du er 62 år.

 

Full pensjonsoversikt på nettbrett og mobil

Last ned appen vår og få full oversikt over pensjonen din på 2 minutter. Du kan også logge inn på nettsidene våre og følge utviklingen av pensjonen din.