Pensjonsordene du kanskje ikke forstår

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? I så fall er du ikke alene.

Her er 14 pensjonsord – enkelt forklart.

Default

Egen pensjonskonto

En ordning som innebærer at tidligere opptjent innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis, blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjon.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

G er et beløp som brukes til å beregne pensjon og andre rettigheter, blant annet uføretrygd og arbeidsledighetstrygd, fra folketrygden (NAV). Beløpet blir justert 1. mai hvert år.

Fondskonto

Fleksibel sparing i fond, uavhengig av spareformål. Du kan spare så mye du vil og ta ut penger når du vil. Du kan gjøre raske fondsbytter uten at det utløser skatt. Det er ingen skattefordel på sparebeløpet, men du betaler skatt på avkastningen først når du tar ut pengene.

Fripolise

Er et «bevis» du får med deg når du slutter i en jobb hvor du har hatt ytelsespensjon, og som viser hvor mye pensjon du har tjent opp hos denne arbeidsgiveren.

Hybridpensjon

Pensjonsordning som kombinerer egenskaper fra innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

Pensjonsordning der arbeidsgiver betaler inn et månedlig innskudd, en gitt prosentandel av lønnen din, i pensjon til deg.

Individuell pensjonssparing (IPS)

En privat pensjonsspareordning som gir skattefordeler. Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

I Norge er alle bedrifter/foretak med mer enn to ansatte lovpålagt å spare minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G i pensjon til sine ansatte.

Offentlig tjenestepensjon

En pensjonsordning for ansatte i stat, kommune, eller bedrifter med tilknytning til det offentlige.

Pensjon

Pensjon består av: alderspensjon fra folketrygden (via NAV), tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgiver og privat pensjonssparing.

Pensjonskapitalbevis

Et «bevis» du får med deg når du slutter å jobbe i en bedrift med innskuddspensjon og som viser hvor mye pensjon du har tjent opp hos denne arbeidsgiveren.

Pensjonsprofil

En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Disse har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene investeres. Jo høyere andel aksjefond, jo større risiko for verdisvingninger og tilsvarende – jo høyere andel rentefond, jo lavere risiko.

Tjenestepensjon

Dette er pensjonsordning fra arbeidsgiver. I privat sektor kan det være: innskudds-, ytelses-, eller hybridpensjon.

Ytelsespensjon

Denne ordningen består av både pensjon fra arbeidsgiver og pensjon fra folketrygden, og skal til sammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter i jobben.

Er det andre ord du lurer på? 

Gå inn på finansnorge.no/ordliste