Alderstilpasset pensjonsprofil gir økt trygghet

Sparer du i fond, kan du velge blant flere fondspakker med ulik risiko og forventet avkastning. Velger du alderstilpasset pensjonsprofil, så gjør vi forvaltningen for deg.

Default

Langsiktig vekst for sparepengene

Sparing i fond gir mulighet for langt høyere avkastning enn banksparing, og er et godt alternativ for deg som tenker langsiktig, for eksempel fram mot pensjonsalderen.

Som fondssparer kan du være din egen forvalter og aktivt sette sammen din egen portefølje. Du kan også gå for en av Gjensidiges pensjonsprofiler. Dette er et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv. I stedet tar du en ferdig fondspakke som vi forvalter for deg.

Trygg vekst

Pensjonsprofilene består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond, og er til enhver tid kvalitetssikret av ekspertene våre. Målet er å sikre trygg sparing med langsiktig og stabil vekst.

Gjensidiges pensjonsprofiler har ulik sammensetning med hensyn til hvordan pengene investeres. Profilen Offensiv plasserer 80 % av midlene i aksjer, noe som gir høyere risiko og forventet avkastning enn profilen på den andre enden av skalaen. Her finner vi Trygg, som investerer 20 % i aksjer, resten i rente- og obligasjonsfond.

Tilpasset risiko

Alderstilpasset pensjonsprofil tilpasser aksje- og rentefondsandelen til alderen din. Er du rundt 30, plasserer vi alle sparepengene dine i aksjer. Etter hvert som du blir eldre, justerer vi gradvis ned aksjeandelen – og risikoen.

Med alderstilpasset pensjonsprofil velger du profil kun én gang, så gjør vi resten. Men du kan alltid gå tilbake til en av de andre profilene hvis du ønsker det.

Hvorfor trappe ned?

Hvorfor er det lurt å redusere aksjeandelen? Det har å gjøre med risikoen som er knyttet til investering i verdipapirfond som aksjefond, obligasjonsfond og kombinasjoner av slike. Det er større risiko for kraftig verdifall i aksjemarkedet enn i rentemarkedet, men samtidig er muligheten for gevinst større.

Unge mennesker, som har mange år igjen til pensjonsalder, har god tid til å ta igjen eventuelle verdifall. Derfor er det alminnelig enighet om at unge bør velge høy aksjeandel – og tilsvarende enighet om at risikoen for verdifall bør reduseres når det nærmer seg tid for å ta ut pengene.

Få hjelp til sparingen

Vi kan hjelpe deg å nå de store sparemålene, enten du sparer til seilbåt, barnas fremtid eller glade pensjonsår.

Ring oss på 915 03100 eller fyll ut kontaktskjemaet

Default