Fondssparing i urolige tider

Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til nedgang i aksjemarkedene på global basis. De langsiktige konsekvensene er per i dag usikre. Invasjonen blir i media omtalt som det mest alvorlige som Europa har stått ovenfor siden andre verdenskrig.

Historien viser imidlertid at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Vår generelle anbefaling er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

Default

Tenk langsiktig

I perioder med uro på verdens børser er det viktig å tenke langsiktig. Et fall på børsene rammer verdien av sparingen, enten den skjer i arbeidsgivers regi eller i din private sparing i fond.

Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i aksjemarkedet i tiden som kommer. Samtidig kjennetegnes aksjemarkedet av risiko for verdisvingninger. Det er denne risikoen som på lang sikt skal gi deg høyere avkastning enn investeringer i rente- og kredittmarkedene.

Hva bør jeg gjøre?

Om du bør stanse, ta en pause i sparingen eller selge fondsandeler, avhenger av risikotoleransen din og om du er komfortabel med svingningene i markedet. Hvis du får bedre nattesøvn av å redusere risikoen eller selge deg ut, så kan det være et godt valg for deg.

Det er dessverre ikke mulig å gi generelle svar som også er tilpasset den enkeltes situasjon. Vår generelle anbefaling er likevel at du bør opprettholde sparingen din hvis du kan, og at du beholder spareprofilen du har i dag. Vi anbefaler deg ikke å selge med mindre du virkelig trenger penger nå. Vårt råd er at du bør tenke langsiktig for sparingen din.

Bakgrunnen for den generelle anbefalingen er at pensjonssparing og annen fondssparing har såkalt lang horisont. Historien viser oss at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Hovedregelen er at man tjener på å spare langsiktig i fond, selv om det selvsagt er mulig å være maksimalt uheldig med tidspunktet for når man kjøper eller selger.

Ofte stilte spørsmål