Slik virker rentes rente

Setter du av litt penger i dag, kan du hente ut en stor sum i morgen. «Hemmeligheten» kalles rentes rente, en formidabel kraft som kan gjøre underverker for sparesaldoen din, uten at du trenger å løfte en finger.

Default

Får renter av renter

Tenk deg at du er 20 år og setter av 500 kroner i måneden – 6 000 kroner i året – til sparing i aksjefond. Dette gjør du hver måned fram til du fyller 67 år, som er dagens pensjonsalder. Til tross for at du har spart bare 282 000 kroner, vil saldoen vokse til over 2 millioner kroner. Dette skyldes ikke bare den årlige avkastningen, men også kraften som ligger i rentes rente.

Det kan virke som om rentes rente utretter mirakler, men prinsippet er logisk og enkelt: Hvert år legges avkastningen/renten til den opprinnelige investeringen – de 6 000 kronene. I tillegg til rente på selve sparesummen, får du også rente på rentene du har fått tidligere år. Det er dette som er rentes rente, og som fører til at sparesaldoen akselererer og vokser raskere for hvert år som går.

Lurt å starte tidlig

Jo tidligere du starter sparingen, jo mer effekt får du av rentes rente. Hvis du venter med å starte sparingen til du er 30 år, må du doble sparebeløpet til 1 000 kroner per måned for å komme over 2 millioner kroner innen du blir 67 år. Hvis du venter til du er 40 år, må du doble sparebeløpet enda en gang til cirka 2 000 kroner i måneden.

Spar fra du er Månedlig sparing Totalt spart Av­kastning* Totalt utbetalt ved 67 år
20 år 500 kr 282 000 kr 1 911 000 kr 2 193 000 kr
30 år 1 000 kr 444 000 kr 1 652 000 kr 2 096 000 kr
40 år 2 100 kr 680 000 kr 1 329 000 kr 2 009 000 kr
*I regneeksemplene har vi benyttet en årlig avkastning på 7 %. Noen av beløpene er rundet av.

 

Begynner du å spare i aksjefond tidlig, øker effekten av rentes rente
Icon-tip