Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Aksjesparekonto

I 2017 kommer det et nytt produkt for deg som sparer i aksjer og aksjefond.  Det nye produktet heter Aksjesparekonto.

Aksjesparekonto vil gjøre det lettere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge, uten å betale skatt på gevinstene dine underveis.

Både nye og eksisterende kunder vil enkelt kunne flytte sine beholdninger inn i vår aksjesparekonto ved lansering.

Si i fra til meg når kontoen er på plass

Fakta om aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble vedtatt av Stortinget som en del av statsbudsjettet for 2017. Vi forventer lansering på markedet rundt sommeren 2017.

Aksjesparekonto er skattegunstig og gjør det enklere å spare i enkeltaksjer og aksjefond for privatpersoner. Kun kombinasjonsfond og aksjefond med en aksjeandel over 80 % vil omfattes av ordningen. Andre kombinasjonsfond og rentefond blir ikke inkludert. 

Det er foreløpig uvisst hvilken skattesats aksjesparekonto vil få.

Aksjesparekonto skiller seg fra VPS-konto ved at du kan la penger stå på aksjesparekontoen til bruk ved kjøp av aksjer og aksjefond.

Eventuelt utbytte går ikke inn på kontoen, men blir skattlagt som vanlig.

Fordeler med aksjesparekonto

Den største fordelen med aksjesparekonto er at du får utsatt skatt på dine gevinster. Da unngår du å måtte betale et stort beløp i skatt det året du selger et aksjefond som har gitt god avkastning. Skatten kommer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen.

Det blir også enklere å gjøre bytter. I dag opplever flere at de ønsker å bytte fra et aksjefond som de føler har nådd sin topp, over til andre aksjefond, for dermed å maksimere muligheten for gevinst. Men de føler seg fastlåst siden et bytte vil generere skatt på gevinsten. Ved stor gevinst kan beløpet som må skattes på neste skattemelding bli betydelig.

Med aksjesparekonto unngår du denne problemstillingen. Du skatter nemlig først når du begynner å ta ut mer enn du investerte. Et eksempel: Du handler aksjer for 70.000 kroner, verdien stiger til 95.000 kroner. Du kan da ta ut inntil 70.000 kroner før du må betale skatt. Du betaler først skatt om du tar ut mer enn det beløpet du satt inn. Når du kommer så langt, vil du også få skjermingsfradrag som reduserer skatten på gevinsten din.

Privatpersoner vil da få de samme fordelene bedrifter som sparer i aksjefond allerede har i dag.

Fordeler med aksjesparekonto

  • Utsatt skatt på gevinster
  • Skatt først når du tar ut mer enn du satt inn
  • Skjermingsfradrag på innsatt beløp
  • Gevinster kan reinvesteres enkelt
  • Bytte aksjer og aksjefond lett og enkelt

Gode overgangsfordeler i 2017

I år kan du flytte alle dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt.

Har du investeringer med urealisert gevinst er det derfor gunstig å starte en aksjesparekonto i 2017.

Vi anbefaler at du benytter denne muligheten, spesielt om du tror du vil komme til å gjøre endringer i din portefølje i fremtiden.

Fra 2018 vil overføring av eksisterende aksjeinvesteringer til en aksjesparekonto anses som en skattepliktig realisasjon.

Våre kundene får informasjon når aksjesparekonto blir lansert