d0debb

Vekterfond Balansert

Vekterfondene er ferdige fondspakker vi forvalter for deg. Jo høyere aksjeandel pakken har, jo høyere er risikoen og den forventede avkastningen.