d0debb

Vekterfond Offensiv

Vekterfondene er ferdige fondspakker vi forvalter for deg. Jo høyere aksjeandel pakken har, jo høyere er risikoen og den forventede avkastningen.

Gjensidige Bank ble en del av Nordea 1. mars 2019. Ønsker du å bli fondskunde tilbyr vi nå fond gjennom Nordea. Besøk nordea.no for å bli fondskunde.