d0debb

Vekterfond Aksjer I

Aksjefond består av aksjer i flere norske og utenlandske selskaper. Du får dermed mulighet til å ta del i inntekter fra flere selskaper og reduseres risiko gjennom å spre investeringen din. I tillegg er det et profesjonelt team som plukker de riktige aksjene og setter sammen en bra portefølje. Aksjefond er en tryggere spareform enn enkeltaksjer, og er den fondstypen som har høyest forventet avkastning og risiko.

Gjensidige Bank ble en del av Nordea 1. mars 2019. Ønsker du å bli fondskunde tilbyr vi nå fond gjennom Nordea. Besøk nordea.no for å bli fondskunde.