IPA

IPA er en spareform der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder. Ordningen hadde skattefordeler frem til 2006, men er nå erstattet av Individuell pensjonssparing (IPS).

Du kan ikke sette penger på din gamle avtale, men kan få bedre avkastning ved å flytte den til oss.

Dine fordeler hos oss

Med pensjonssparing hos oss kan du

 • velge en ferdig pensjonsprofil
 • sette sammen din egen portefølje
 • logge inn og følge verdiutviklingen og bytte fond og/eller pensjonsprofil
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Fondsvalg og verdiutvikling

Du bestemmer selv hvordan du vil plassere sparepengene dine. Hos oss kan du velge mellom våre ferdige spareprofiler, eller sette sammen din egen fondsportefølje.

Uansett hva du velger kan du alltid logge inn for å se verdiutviklingen for investeringen.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er ferdige fondspakker som vi forvalter for deg. På denne måten får du alltid gleden av våre eksperters anbefalinger – uten at du trenger å foreta deg noe. Velg ønsket risiko, så gjør vi resten.

Les mer og velg din pensjonsprofil

Din egen fondsportefølje

Hvis du velger å sette sammen din egen fondsportefølje, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er tid enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Slik velger du riktig fondstype

Skatt og kostnader

Skatt for innbetalinger før 12. mai 2006

Dine innbetalinger før 12. mai 2006 følger de opprinnelige skattereglene. Det betyr at du

 • slipper formueskatt på disse innbetalingene
 • betaler skatt på avkastningen når du får pengene utbetalt
 • Du betaler en årlig administrasjonskostnad på 0,75 % av din IPA-saldo. Dette trekkes månedlig.

 • Provisjonskostnaden til eksterne forvaltere er inkludert i fondskursen, og varierer fra 0,20 til 2,50 %.

 • Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

 • Bevegelser inn og ut av IPA-avtalen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Utbetaling

Ditt totale oppsparte beløp utbetales

 • når du blir pensjonist (men tidligst fra fylte 64 år)
 • månedlig
 • over minimum 10 år

Utbetaling ved dødsfall

Ved dødsfall går pengene til den eller de som er begunstiget. Du kan velge å begunstige

 • ektefelle eller samboer
 • barn under 21 år
 • livsarvinger

Du kan endre begunstigelse når som helst i oppsparingstiden. Hvis du ikke har oppnevnt begunstiget blir sparepengene fordelt til andre pensjonssparere hos oss.