Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Ny IPS – Individuell pensjonssparing med skattefordel

Du får nå mulighet til å spare inntil 40 000 i året og få inntil 9 600 kroner i skattefordel

Vi vil tilby dette fra november 2017

Spør oss om IPS og pensjonssparing på ps@gjensidige.no

Ja, kontakt meg når den nye IPS-ordningen er klar

Hvorfor spare i IPS?

Den nye IPS-en lar deg spare mer og gir deg høyere skattefordel enn tidligere spareordninger. Dette er rett og slett en attraktiv spareform for deg som ønsker litt ekstra å rutte med når du ikke får lønn lenger.

Hovedpunktene for ny pensjonssparing

  • Du kan spare opptil 40 000 kroner per år
  • Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – 24 % av det du sparer
  • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen  
  • Pengene er bundet frem til du er 62 år
  • Kun 24 % skatt ved utbetaling

 

  • Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

  • For de fleste vil det lønne seg å stoppe sparingen i gammel IPS-avtale og opprette en ny IPS-avtale med nye og bedre skatteregler. Vi vil informere deg nærmere om dette så snart regelverket er klart. Eksisterende avtaler kan videreføres med de samme skattemessige vilkårene som da de ble inngått. 

  • Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen og avtalene kan derfor ikke slås sammen.

  • Du kan starte uttak av IPS tidligt ved 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 77 år.