Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Pensjonskapitalbevis

Du får et pensjonskapitalbevis når du har vært ansatt i en bedrift i minst 12 måneder med innskuddsbasert pensjonssparing for sine ansatte.

Når du ikke jobber i bedriften lenger, stopper avtalen. Da kan du selv velge hvem som skal forvalte den oppsparte pensjonen din – og hvordan sparebeløpet skal investeres.

Finn avtalene dine

Mange har pensjonskapitalbevis de ikke vet om. På norskpensjon.no  kan du se alle pensjonsavtalene dine – både fra nåværende og tidligere arbeids­givere.

Der får du oversikt over

 • hva slags avtaletyper du har
 • hvor mye arbeidsgiver har spart for deg
 • hvilke selskaper som forvalter avtalene dine i dag

Fordeler med å flytte til oss

Hvis du flytter pensjonskapitalbevis til oss kan du
 • velge en ferdig pensjonsprofil
 • sette sammen din egen fondsportefølje
 • følge verdiutviklingen på innloggede sider
 • bytte enkeltfond og/eller pensjonsprofil når du vil
 • få råd og oppfølging fra våre autoriserte finansielle rådgivere

Flytt avtalene dine på nett

Du kan enkelt flytte pensjonskapitabevis til oss ved å fylle ut og sende inn  skjema på nett .
 
Hvis du vil snakke med en rådgiver før avtalene dine flyttes, kan du be om det i skjemaet. Da kontakter vi deg om pensjonen din.
Hvis du flytter flere avtaler til oss slår vi de sammen, slik at du får lavere kostnader

Fondsvalg og verdiutvikling

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss, kan du logge inn og velge hvilke enkeltfond eller pensjonsprofiler sparebeløpet ditt skal investeres i.

Ferdige pensjonsprofiler

Våre pensjonsprofiler er 4 ferdige fondspakker – med ulik risiko og forventet avkastning – som vi forvalter for deg. Dette et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv.

Med pensjonsprofilen Alderstilpasset reduserer vi automatisk risikoen for deg etter hvert som du blir eldre. Det gir mulighet for høyere avkastning mens du er ung, og mindre sannsynlighet for store svingninger i verdien rett før utbetaling.

Les mer om de ulike pensjonsprofilene

Din egen fondsportefølje

Hvis du velger å sette sammen din egen portefølje får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

Du kan når som helst logge inn, se verdiutviklingen og endre din fondssammensetning.

Se alle tilgjengelige fond

Når du flytter til oss blir avtalen plassert i Alders­tilpasset pensjons­profil: Logg inn for å bytte profil eller velge enkeltfond

Utbetaling

Utbetaling

Ditt oppsparte beløp utbetales månedlig, fra du er 62 år.  Hvis du har avtalene dine hos oss, så sender vi deg informasjon om utbetaling det året du fyller 61 år. Størrelsen på utbetalingene er avhengig av

 1. din saldo når du går av med pensjon
 2. hvor lang utbetalingstid du velger
  (vanligvis 10 år hvis du starter når du er 67 år)

Forsikringsbeviset ditt har informasjon om hvor lang utbetalingstid du har på avtalen. Utbetalingen må gå i 10 år og minst til du er 77 år. Starter utbetalingene når du er 62 år, må avtalen gå i 15 år, altså frem til du er 77 år.

Vi kan sette ned utbetalingstiden hvis den årlige utbetalingen er lavere enn 20 % av G (Folketrygdens grunnbeløp). Blir utbetalingstiden ett år eller mindre, betaler vi hele beløpet ut i ett.

Utbetaling ved dødsfall

Hvis du skulle falle fra før pensjonsalder blir sparepengene dine utbetalt

 • som barnepensjon til dine barn
 • som ektefellepensjon til din ektefelle eller samboer

Skatt og kostnader

Med pensjonskapitalbevis får du

 • fritak for formueskatt for midlene i avtalen
 • fritak for skatt på avkastning frem til utbetaling
 • ingen skatt når du flytter avtalene dine
 • samme skatt på utbetalingene som på andre pensjonsinntekter
KostnadBeløp
Forvaltning av enkeltfond

0,25-2,50 %, avhengig av hvilke fond du velger.

Du finner kostnader for dine fond i fondsoversikten .

Forvaltning av pensjons­profiler
 • 0,89 % av saldo
PapirgebyrDu kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av Navs grunnbeløp (G).
Administrasjon
 • For saldo over 10 000 kroner er årlig administrasjons­kostnad 0,49 % av folketrygdens grunnbeløp (G)
 • For saldo under kroner 10 000 kroner reduseres kostnadene tilsvarende

Folketrygdens grunn­beløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2016 på 92 576 kroner.

Bør du spare litt selv?

Med vår pensjons­kalkulator kan du beregne hvordan og hvor mye du bør spare for å oppnå den pensjonen du ønsker deg.

Prøv pensjons­kalkulatoren

Salg og kjøp av fond

Du kan påvirke forvaltningen av pensjonskapitalbeviset ditt.

Hos oss kan du velge en ferdig pensjonsprofil eller sette sammen din egen fondsportefølje. Du kan når som helst logge inn, se verdiutviklingen og bytte pensjonsprofil eller enkeltfond.

Fripoliser og pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere, er det ikke mulig å sette inn penger på. Dette er allerede fullt betalte avtaler. Hvis du vil spare litt ekstra kan du starte egen pensjonssparing.