Utbetaling av pensjon

Du kan få utbetaling fra du er 62 år.