Forsikringen dekker bare privat bod

Innboforsikringen din skiller mellom tyveri fra en privat bod og fra en felles bod. Hva er forskjellen?

Default

Uvedkommende ingen adgang

Folk som bor i blokk eller hus med flere leiligheter kan som regel lagre eiendeler på et fellesareal. Som regel får man også tildelt nøkkel til en egen bod, og dette er en viktig detalj når vi snakker om forsikring.

Krever verktøy

Innboforsikringen gjelder nemlig bare tyverier og andre skader på gjenstander i privat bod. Med andre ord: Et solid avlukke med lås på døren. Hva menes med solid? Mange boder er bygget med netting eller plank, materialer som ikke er særlig motstandsdyktige mot verken tyver, brann eller vann.

Her stiller ikke forsikringen veldig strenge krav. En bod regnes som tilstrekkelig sikret hvis det må verktøy til for å bryte seg inn. Det betyr at en bod med nettingvegger er innenfor kravene, mens en bod med japanske papirvegger ikke er å anbefale.

Penger og gull

Det er ikke alt som hører hjemme i boden. Blant annet må kontanter, verdipapirer, smykker, datamaskiner og dyrt fotoutstyr oppbevares i selve boligen for å være dekket av innboforsikringen. Klær, sports- og kjøkkenutstyr og bilhjul er eksempler på ting du kan lagre i boden.

For øvrig dekker Gjensidiges bilforsikring hjul som oppbevares i et fellesområde. Kravet er at de er fastlåst til bygningen.

Vær obs på samlet verdi

Innboforsikringen kan ha et tak på erstatningsbeløpet ved tyveri fra bod i fellesområde. I Gjensidige kan du kjøpe to forskjellige innboforsikringer, Innbo og Innbo Pluss. Den første dekker inntil 30 000 kroner, mens Innbo Pluss ikke har en slik begrensning.

Lagerhotell

Leier du oppbevaringsplass i et lagerhotell eller lignende? Forhør deg med utleier om hvordan bygningen og boden er forsikret. Som regel må du selv forsikre gjenstandene dine mot skader som skyldes tyveri, brann og vann. Gjensidiges innboforsikring dekker gjenstander som lagres permanent i en annen bygning enn bolig med inntil 30 000 kroner.

Ekstra verdifulle eiendeler

Har du en ekstra dyr sykkel eller andre verdifulle eiendeler du ofte tar ut av huset? Da bør du vurdere en verdigjenstandsforsikring.

Default