Water damage roof woman

Norges tryggeste bolighandel – garantert

Publisert: 28.2.2018  |  Sist oppdatert: 28.2.2018

Det er kjedelig når boligsalget ender med konflikt. Vi garanterer en tryggere handel for både selger og kjøper.

Hva er viktig når du skal selge boligen din? Selvsagt vil du gjerne ha en god pris. I tillegg er det et mål å selge uten at det oppstår problemer i etterkant. Nå vil du se fremover og ikke bekymre deg for din gamle bolig. Forbrukerrådets statistikk viser at konfliktnivået i forbindelse med boligsalg er høyt og økende.

– Idet nøklene er overlevert, begynner en ny epoke i livet. Da er det kjedelig å bli «hjemsøkt» av den gamle boligen sin. Ordene «skjulte feil og mangler» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver boligselger, sier Marthe Skaara Drabløs i Gjensidige Forsikring.

En skjult mangel er kort fortalt en alvorlig feil eller skade som salgsdokumentene ikke opplyser om.

– Hvis kjøper mener boligen ikke er slik hun eller han kunne forvente, kan det koste deg tid og nattesøvn før saken er avgjort – selv om du solgte uten å vite at noe var galt, sier Skaara Drabløs.

Garanti for boligens stand

I en undersøkelse vi i Gjensidige har utført, svarer to av tre boligeiere at de ikke føler seg trygge på at de kan selge boligen sin uten at det oppstår en konflikt. Derfor oppfordrer Gjensidige Bolighandel alle kunder å selge boligen sin med Tilstandsgaranti.

Garantien er kort fortalt en bekreftelse på at boligen er i den stand som tilstandsrapporten beskriver. Hvis kjøper avdekker en feil eller mangel som ikke er gjort rede for, vil Gjensidige reparere den. Garantien gjelder fra budaksept og i hele fem år etter overtakelsen.

– I dag selges mange boliger uten at det er utført en grundig gjennomgang av boligens stand, og dette gir dessverre grunnlag for konflikt. Tilstandsgarantien gjør bolighandelen mye tryggere for både selger og kjøper, sier Skaara Drabløs.

Fukt på klagetoppen

De fleste boligtvister dreier seg om fukt, som:

- skader i våtrom
- sopp- og råteskader
- lekkasjer
- dreneringsproblemer

El-kontroll

Tilstandsgarantien gis etter en grundig gjennomgang av boligen – også det som kan undersøkes over, under og bak overflatene. I tillegg blir det utført kontroll av hele det elektriske anlegget. I dag selges svært få boliger med en egen El-kontroll.

– For en kjøper vil Tilstandsgarantien være et stort pluss fordi den gir trygghet mot uventede feil og skader, fremhever Skaara Drabløs.

Mer enn en boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring er en vanlig måte å sikre seg mot negative overraskelser etter et salg. Dette betyr at et forsikringsselskap overtar ansvaret selger har i henhold til avhendingsloven. En slik forsikring ligger i bunn også hos Gjensidige Bolighandel. Men Tilstandsgarantien øker verdien av forsikringen.

Tilstandsgarantien skiller seg først og fremst fra en vanlig boligselgerforsikring ved at den ikke krever at en feil må være vesentlig. Hovedregelen er ellers at en feil må utgjøre mer enn 5 % av eiendommens verdi for at forsikringen skal gjelde. Men Tilstandsgarantien har kun en egenandel på 4 000 kroner, og dermed dekker den både små og store feil.

– Garantien omfatter både selger og kjøper. De forholder seg til én felles part og risikerer ikke at en klagesak trekker ut på grunn av juridisk tautrekking mellom forskjellige forsikringsselskaper. Vi sørger for at feil som dekkes blir reparert så raskt det lar seg gjøre. Målet er å gjøre prosessen så enkel og smertefri som mulig for alle parter, sier Skaara Drabløs.

– I tillegg vil du som selger kunne få høyere bud på boligen din. I undersøkelsen vår svarte nesten halvparten av de spurte at de sannsynligvis ville betalt mer for en bolig med fem års Tilstandsgaranti.

Tilstandsgaranti – kort fortalt

  1. En unik garanti som tilbys alle som selger bolig gjennom Gjensidige Bolighandel
  2. Gjelder fra et bud er akseptert og i fem år fra overtakelse
  3. Gis på grunnlag av en grundig tilstandsrapport som blant annet omfatter en El-kontroll
  4. Dekker feil og mangler som ikke er dokumentert i tilstandsrapporten
  5. Dekker store og små skader. Boligkjøper betaler kun egenandel på 4 000 kroner