Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Sparing til barn

Her ser du de viktigste reglene for sparing til barna.

Regler for sparing til barna

Sparing i ditt navn

Sparing i barnets navn

Forvaltning

Du kan fritt forvalte midlene, både før og etter barnet er myndig.

Du slipper å ta forbehold mot inngripen fra Fylkesmannen.

Hvis sparebeløpet overstiger 2 ganger grunnbeløpet (2G), kan Fylkes­mannen begrense din råderett over midlene.

Du kan ta forbehold mot inngripen fra Fylke­smannen ved å erklære midlene som en gave når du starter sparingen.

Les mer på Vergemål.no

Administrering
Du kan enkelt logge inn og administrere sparingen.Du kan starte sparing på vegne av barnet på nett selv, men administrasjonen må skje skriftlig.
Stipend og studielån
Din inntekt og formue bestemmer hvor mye barnet kan få i grunn­stipend og lån hos Låne­kassen.

Låne­kassen kan redusere stipend­andelen hvis spare­beløpet gir barnet høy formue. Se beløpsgrenser på lanekassen.no.

Arveavgift

Det ble innført nye regler for gaver/arv etter dødsfall fra 1. januar 2014. Gaver gitt etter denne datoen er fritatt for arveavgift.

 
Skilsmisse, død eller konkurs
Midlene inngår i boet ved foreldre eller verges skilsmisse, død eller konkurs.Midlene står i barnets navn, og inngår ikke i boet.
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner