Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Hjemmet mitt

Kjøp av bolig er en viktig beslutning. Her får du tips og råd om hva du bør tenke på før du kjøper bolig, og om hvordan du bør sikre tingene dine når du flytter.

Når du har flyttet inn er det viktig å vedlikeholde boligen på en god måte, slik at du minimerer risikoen for brann, vann- og frostskader. 

Tips på visning

Visningen er din mulighet til å gjøre deg bedre kjent med det som kanskje skal bli ditt neste hjem. Det er mye å vinne på å stille godt forberedt og gjøre de viktigste undersøkelsene.

Lag gjerne en egen sjekkliste. Her er noen punkter som vil gjøre deg tryggere på om boligen vil bli drømmehjemmet ditt: 

 • Sjekk at taket er tett og kjelleren tørr
 • Undersøk kvaliteten på det elektriske anlegget
 • Se etter lekkasjer, råte og fuktskader i våtrom
 • Få en oversikt over eventuell fellesgjeld og kommende vedlikeholds­kostnader
Sjekk at det ikke lukter mugg eller fukt i våtrom, siden dette kan være tegn på råte og sopp

Gjensidige Tilstandsgaranti - en unik forsikring for både kjøper og selger

Å kjøpe og selge bolig er nervepirrende for de aller fleste. Det er ikke bare selve budrunden som kan være slitsom. Det er også altfor vanlig med langtekkelige konflikter etter overtakelse, når kjøper oppdager feil og mangler ved boligen som de ikke visste om før budrunden. 

Gjensidiges Tilstands­garanti er en ny forsikring som beskytter begge parter i en bolighandel. Når du selger med Tilstands­garanti, undersøker våre takstmenn og El-kontrollører boligen din og leverer en oversiktlig tilstands­rapport. Denne rapporten er grundigere enn vanlige takstrapporter, med mer utfyllende informasjon om årsaksforhold og tips til utbedringer. Skulle det likevel dukke opp overraskelser etter at boligen er solgt, tar vi ansvaret for å reparere feil og mangler som skulle vært nevnt i tilstandsrapporten. Tilstands­garantien gjelder i hele 5 år etter overtakelse. 

Les mer om Gjensidige Eiendomsmegling og Tilstandsgarantien 

Dette bør du tenke på når du kjøper bolig eller hytte

Fremtidige vedlikeholdskostnader

Sjekklisten du har med deg på visning er også nyttig for å vurdere fremtidige vedlikeholdskostnader. Om ikke boligen må vedlikeholdes i dag, vil det være behov noen år frem i tid. Tenk på at det i fremtiden er du som har ansvaret for rør, pipe, elektrisk anlegg, tak, kjeller og loft.

Forpliktelser ved kjøp av leilighet

Dersom du kjøper leilighet bør du sette deg grundig inn i hva slags forpliktelser som ligger i fellesskapet.

Avhengig av hva slags leilighet du ønsker å kjøpe bør du se på fellesgjeld, takst, sameie, borettslagsandel, sameiekontrakt og planlagte fremtidige investeringer og vedlikeholdsutgifter.

Forskrifter ved kjøp av hytte

Det er forskjellige forskrifter for eneboliger og fritidsboliger. Når du vil kjøpe hytte anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunen for å se hva slags forskrifter som gjelder i området. Forskriftene varierer mellom kommuner.

Sjekk også om hytta ligger på selveiertomt eller festetomt.

En hytte står ofte tom, og det er derfor ekstra viktig med god ventilasjon

Selve kjøpet

Det er en fordel å ha finansieringen på plass før du undertegner kjøpekontrakten. Dersom du skal selge eksisterende bolig er det mange som trenger mellomfinansiering.

Når kjøpekontrakten er undertegnet må du eller banken din utbetale 10 % av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen utbetales ved overtakelse. Da bør du også ha forsikringer i orden.

Husk at det i boligannonser oppgis bruksareal, mens du ved forsikring må oppgi bruttoareal – inkludert loft, kjeller og eventuell integrert garasje – for å sikre hele det nye hjemmet ditt.

Sikre og forsikre innbo ved flytting

Når du skal flytte vil du at møblene og gjenstandene dine skal komme trygt og uskadet frem. Med Gjensidiges Innbo Pluss er eiendelene dine forsikret under hele flyttingen dersom du utfører flyttingen privat og ikke benytter deg av flyttebyrå. Skulle noe bli skadet eller ødelagt under transport dekker vi dette. 

Dersom du flytter selv, anbefaler vi at du bruker solide pakkeesker til glass, stentøy og andre knusbare gjenstander. Det er lurt å plassere de største og tyngste gjenstandene innerst i flyttebilen.

Skal et flyttebyrå hjelpe deg med flyttingen bør du undersøke om byrået tilbyr egen forsikring. Hvis de ikke tilbyr dette kan du kjøpe en spesialtilpasset flytteforsikring for akkurat de dagene du flytter.

Husk å melde adresseendring både til folkeregisteret og til oss etter at du har flyttet. 

Tips når du skal pusse opp

Mye oppussingsarbeid kan du gjøre selv, men arbeid med rør og elektrisk anlegg skal alltid gjøres av fagfolk. Les gjerne rådene til Fagrådet for våtrom.

Mindre elektrisk arbeid, for eksempel tilkobling av skjøtekontakter, bordlamper og mindre varmeovner, kan du gjøre selv dersom det utføres sikkerhetsmessig forsvarlig.

Mange kjøper nye møbler når de pusser opp. Husk å sjekke at du har forsikret innboet ditt for rett sum dersom du kjøper nytt.

Slik vedlikeholder du boligen

Alle hjem krever vedlikehold, både innvendig og utvendig. Vedlikeholdsansvaret varierer med type bolig. Bor du i hus har du ansvaret for alt det ytre vedlikeholdet. Bor du i leilighet er det ofte borettslaget eller sameiet som tar seg av det ytre vedlikeholdet. 

Ta vare på hjemmet ditt

Vann- og frostskader, brann og innbrudd kan være både ubehagelig og farlig, og det blir fort dyrt å reparere. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å sikre hjemmet ditt mot dette. 

Slik forhindrer du vannskader

 • Ikke la vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen stå på når du sover eller ikke er hjemme
 • Skift vannslangene til maskinene dine omtrent hvert tiende år, og kontroller koplinger og skjøter jevnlig for å se om det drypper vann
 • Steng hovedstoppekranen når du skal være bortreist i flere dager
 • Sørg for at du følger våtromsstandarden når du pusser opp badet
 • Rens slukene og vannlåsene minst én gang i året
 • Monter vannstoppere
 • Installer boligalarm

Slik forhindrer du frostskader

 • Ha på tilstrekkelig varme i alle rom med vanninstallasjoner som rør, kraner og vaskemaskin
 • Lukk ventiler og vinduer for å holde på varmen. Vær varsom med å ha åpne ventiler i nærheten av rør, da kan det være bedre å «sjokklufte» med vinduene i ny og ne
 • Ikke la vannet renne for å hindre frost. Dette er ikke tillatt, og kan medføre at avløpet fryser og vann flommer ut i huset
 • Steng ledningen til hagekranen på høsten og tøm den for vann. Slanger og slangetromler skal løsnes fra kranen, selv om kranen er frostsikker
 • Steng hovedkranen og tøm rørene for vann ved å åpne de andre kranene
 • Hvis det suser i rørene når du skrur på vannet, sjekk ledningsanlegget for skader før du forlater det med åpen hovedkran
 • Er vannledningene frosset, steng av vannet og lokaliser hvor i huset det er for kaldt. Øk temperaturen i området der det er frosset
 • Bruk gjerne vifteovn eller hårføner for å tine frosne rør, men bruk aldri åpen varme – det er strengt forbudt
 • Be noen holde øye med hus og hytte hvis du skal være borte en stund

Slik forhindrer du brann

 • Installer godkjente røykvarslere, test dem jevnlig og bytt batteri årlig
 • Gjennomfør el-kontroll for å sjekke at det elektriske anlegget er i orden
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende hvert år, og sjekk sikringsskapet hvert halvår
 • Slukk levende lys, pass på at ingen ovner er tildekket, slå av TV-en og dobbeltsjekk at vaskemaskin, tørketrommel og komfyr er slått av når du legger deg eller forlater boligen
 • Installer boligalarm

Forbered deg på brann:

 • Sjekk at du har brannteppe, brannslukningsapparat og eventuelt brannstige eller branntau klar til bruk
 • Hold rømningsveier ryddige
 • Lag en plan for hva hver enkelt skal gjøre ved brann, og hold gjerne en brannøvelse for familien hvert halvår. Bli enige om et møtested utenfor boligen, hvor alle møtes dersom det brenner, og sørg for at alle kjenner til stedet.
 • Evaluer brannøvelser etter gjennomføring. Oppdager du noe som ikke fungerer slik det burde, er det viktig å justere planen og rette eventuelle feil

Dette gjør du dersom det brenner

 • Rop «Brann! Brann!» og hjelp hverandre ut av boligen. Husk at røyk er giftig. Hold deg derfor lavt og unngå røykfylte rom.
 • Lukk dører på vei ut, for å unngå at røyk og flammer sprer seg.
 • Møt på et avtalt møtested utenfor boligen og kontroller at alle har kommet seg ut i sikkerhet.
 • Ring brannvesenet på nødnummeret 110, og følg instruksene de gir deg. 
 • Vurder om det er forsvarlig å slokke brannen. Dersom brannen er stor bør dette overlates til brannvesenet. Hold deg på avstand fra flammene og ikke pust inn røyk. Hvis flammene er små kan du bruke brannslokningsapparat eller hageslange for å slokke dem. 

Slik forhindrer du innbrudd

 • Lås dører og lukk vinduer selv om du bare skal jobbe i hagen eller stikke over til naboen en tur
 • Sjekk om dørkarmer og dørlåser er sikre. Du bør ha doble FG-godkjente låser på ytterdør, kjellerdør og verandadører
 • Ikke oppbevar verktøy eller stiger lett tilgjengelig
 • Ikke la dine mest verdifulle gjenstander ligge synlig og lett tilgjengelig
 • Installer boligalarm

Slik forhindrer du andre skader på hus og innbo

Slik forebygger du utvikling av råtesopp og insektskader:

 • Se til at svakheter i boligens konstruksjon og påviste skader repareres i overensstemmelse med byggeforskriftene
 • Stopp vannlekkasjer umiddelbart
 • Tørk og impregner fuktige materialer. Erstatt dem eventuelt med nye
 • La fagfolk ta seg av saneringsarbeid ved bruk av kjemikalier
 • Pass på at ved som lagres i kjelleren ikke ligger direkte på gulvet

Det kan være lurt å gå gjennom huset grundig, fra loft til kjeller, minst én gang i året for å se etter tegn på råte- og soppskader.

Noen eksempler på nødvendige utbedringer:

 • Lag bedre drenering for å lede bort overflatevann
 • Installer flere ventiler og se til at ventilåpninger ikke er tildekket
 • Legg på en plastfolie som fuktsperre i krypkjellere 
 • Se til at lekkasjer i tak tettes umiddelbart
 • Isoler boligen bedre for å unngå kaldt tak
 • Skift ut materialer med nye, impregnerte på steder hvor det er vanskelig å hindre fuktighet