Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforebyggende informasjonsfilmer

Her kan du se og laste ned våre informasjonsfilmer om skadeforebygging.

Filmene er produsert av Høylandet Film & TV-produksjon AS.

Privat

15 trygge minutter - brannsikring i hjemmet

Filmen tar for seg de vanligste årsakene til boligbrann knyttet til elektrisitet, og hva som kan gjøres forebyggende. I tillegg handler den om brannvarsling og bruken av ulike slokkesystemer. Målgruppe er alle som vil lære om brannsikring og egner seg godt for bruk i skoleverket. Fiimen er produsert november 2008 og varer i ca. 15 minutter. Ulike sekvenser i filmen kan vises alene.

Last ned filmen: 15 trygge minutter - brannsikring i hjemmet

Landbruk

Kvalitet er trygghet

Filmen legger vekt på forebygging, varsling og slokking av brann i driftsbygninger. Målgruppen er bondelag og bondekvinnelag, småbrukerlag, landbruksskoler, sikkerhetskurs o.l. Filmen er produsert november 2008 og varer i ca. 15 minutter.

Last ned filmen: Kvalitet er trygghet
 


 

Stopp brann i landbruket

Filmen tar for seg tre viktige tiltak: forebygging, varsling og slukking av brann i driftsbygninger.Den retter seg mot bondelag og bondekvinnelag, småbrukerlag, landbruksskoler, sikkerhetskurs o.l. Filmen er produsert april 2005 og varer i ca. 14 minutter.

Last ned filmen: Stopp brann i landbruket
 


 

 Gården din brenner

En film om konsekvenser av brann. Brann i landbruket kan gi alvorlige konsekvenser. Med riktig varsling og slukkemuligheter kan brann avverges og skader begrenses.Filmen retter seg mot bondelag og bondekvinnelag, småbrukerlag, landbruksskoler, sikkerhetskurs o.l. Filmen er produsert april 2005 og varer i ca. 19 minutter.

Last ned filmen: Gården din brenner
 


 
Tidlig brannvarsling

Filmen viser hvordan brannvarslingsanlegget gir så tidlig varsel om en begynnende brann, at den kan slukkes med håndslukkingsutstyr. FDen retter seg mot de som har behov for å lære om brannsikkerhet i landbruket. Filmen er produsert april 2005, og varer i ca. 8 minutter.

Last ned filmen: Tidlig brannvarsling
 


 
Fire historier om brannvarsling

En film om brannalarmanlegg i landbruket. Fire personer forteller om hvordan de har opplevd at brannalarmanlegget har forhindret storbrann. Filmen retter seg mot bondelag og bondekvinnelag, småbrukerlag, landbruksskoler, sikkerhetskurs o.l. Filmen er produsert april 2005, og varer i ca. 6 minutter.

Last ned filmen: Fire historier om brannvarsling

Næring

Før brannvesenet kommer

Filmen er rettet mot pleiere i helseinstitusjoner. Hver natt går tusenvis av pleiere vakt i norsk helseinstitusjoner. I minuttene før brannvesenet kommer, er det viktig at pleierne selv vet hvordan de skal avverge en mulig katastrofe. Filmen er produsert i 1994 og varer i 14 minutter.

Last ned filmen: Før brannvesenet kommer
 


 
Brannfare ved varme arbeider

Varmt arbeid som sveising, skjæring og taktekking kan føre til brann. Tilstrekkelig opplæring vil minske faren. Filmen retter seg mot bedriftseiere som har ansatte, eller innleid hjelp, som driver med varmt arbeid. Filmen er produsert i april 2005 og varer i ca. 6 minutter.

Last ned filmen: Brannfare ved varme arbeider