Anne Mette Hårnes Skåret i Leieboerforeningen

Slik kan du framleie hybelen

Publisert: 18.5.2015  |  Sist oppdatert: 20.7.2017

I juni drar Marie Aadnesen hjem til Vestlandet for å jobbe. Hybelen i kollektivet i Oslo skal leies ut til en bekjent, og dermed slipper hun to måneders leie for en hybel hun ikke bruker.

Smart, men det er viktig å gjøre det riktig når man skal framleie, sier Leieboerforeningen.

Slipper å betale leie for tom hybel

– Som «fattig» student er det litt frustrerende å betale for hybelen når man ikke bruker den, ikke minst fordi studenter ikke får støtte fra Lånekassen i juni og juli, sier Marie.

Da 25-åringen fikk tilbud om å leie ut rommet sitt, slo hun til. Men ikke helt ukritisk.

– Jeg har leid bolig i mange år, men dette er første gang jeg leier ut hybelen min. Jeg ønsker ikke å slippe inn hvem som helst, så for meg er det avgjørende at jeg kjenner personen som skal flytte inn. Jeg er trygg på at han betaler og følger husreglene, sier Marie.

Hun har imidlertid mange venner som har gode erfaringer med å leie ut hybelen sin til ukjente.

– Da møter de leietakerne på forhånd for å bli litt kjent. Det er viktig at man kan gå god for personen, ikke minst overfor huseier og eventuelle personer man deler bolig med, sier Marie.

Les også: Forsikring når du flytter for deg selv

Skriv kontrakt

Anne Mette Hårnes Skåret i Leieboerforeningen sier mange unge ønsker å framleie boligen sin i ferier. Men som leieboer har man imidlertid ikke automatisk rett til dette.

– Hovedregelen er at en leieboer ikke har rett til å framleie boligen uten samtykke fra huseieren. Man må alltid starte med å spørre utleier, sier Skåret.

Uansett om man framleier hele eller deler av boligen, er det viktig å skrive kontrakt. Disse tingene bør med:

  • Kontraktens varighet og opplysninger om at den er kortere enn lovens minstetid på tre år fordi utleieren bare er midlertidig borte 
  • Hvilke vedlikeholdsplikter som eventuelt gjelder 
  • Eventuelle interne avtaler som også skal gjelde for framleien når flere deler boligen

Utvidet rett til framleie

I noen tilfeller har leieboer en utvidet rett til å framleie. Det gjelder for det første når man ønsker å framleie en del av boligen, og for det andre hvis leieboeren skal ha et midlertidig fravær fra boligen i inntil to år grunnet en tungtveiende grunn.

– En tungtveiende årsak kan for eksempel være arbeid eller utdanning. Leieboeren må fortsatt søke utleier om å få framleie, og utleieren kan bare nekte hvis det er saklig grunn til det.

Hva er saklig grunn?

Eksempler på saklig grunn kan være at huseieren mistenker at framleieren vil være til sjenanse for andre beboere, eller at det er fare for at han eller hun vil påføre boligen skader. En annen grunn kan være at husrommet vil bli klart overbefolket.

– Noen leieforhold har egne regler for framleie. Studentboliger som leies ut av studentsamskipnader er et eksempel. Sjekk reglene som gjelder hos deg før du leier ut boligen din, sier Skåret.

Innboforsikringen

Du kan være uheldig med leieboeren – og leieboeren kan være uheldig. Hvis du har innboforsikringen Innbo Pluss, kan den også dekke både hærverk og uhellskader på møbler. Du trenger ikke informere oss om at du framleier.

Les mer om innboforsikring

Husk innboforsikring

Har foreldrene dine innboforsikring i Gjensidige, er også dine eiendeler inkludert så lenge du studerer og ikke har meldt flytting hjemmefra.

Innbo Ung er en forsikring tilpasset deg mellom 18 og 34 år, som har flyttet hjemmefra og trenger innboforsikring.

Innbo Pluss dekker både tyveri og skade, og du kan også kjøpe med en mobilforsikring.

Må jeg skatte av leieinntektene?

Du må betale skatt på netto inntekt. Det betyr at du må skatte av overskuddet (fratrukket kostnader) når du leier ut hybelen for en større sum enn du selv betaler.

Kilde: Skatteetaten