Tekna studentforsikringer

Som studentmedlem i Tekna kan du få to forsikringer inkludert i medlemskapet; uføreforsikring og i tillegg kan du velge mellom innboforsikring og tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil. På denne siden kan du lese mer om forsikringene ...

 Kvartalsregnskap 3.kvt. 2020

Resultatregnskap Varig Forsikring Hallingdal TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Q3 2020 Q3 2019 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 8.804.172 8.999.118 Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier -1.920.344 -1.808.362 Sum ...

Innskuddspensjon

Pensjon er et viktig ansattgode. En attraktiv pensjonsordning kan derfor bidra til at bedriften tiltrekker seg og beholder dyktige medarbeidere.

 Delårsrapport 3. kvartal 2016.pdf

Resultatregnskap Valdres Gj. Brankasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING 3. kv. 2016 3. kv. 2015 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.1.-31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 5 980 330 5 677 499 17 718 047 16 736 703 22 612 548 ...

 Delårsrapport 2. kvartal 2016.pdf

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et resultat på 5,3 MNOK. Turbulente ...

 Delårsrapport Q1-2017.pdf

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 1.kvartal 2017 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 5,8 MNOK, noe som er 4,6 MNOK sterkere enn samme periode i 2016. Endringen skyldes i hovedsak et styrket ...

 Delårsrapport 1. kvartal 2016.pdf

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 1.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 1,3 MNOK.. Dette er en reduksjon fra året før på kr 2,5 MNOK. Reduksjonen skyldes svekket finansresultat som ...

 Rapport 3 kvartal 3021 Nord-Odal Gjensidig Brannkasse

Classified: General Business Rapport 3. kvartal Nord-Odal Gjensidig Brannkasse Classified: General Business Styrets beretning Hovedtrekk – 3. kvartal. 3. kvartal 2021 har vært noe preget koronasituasjonen med tanke på kundebetjening, men ...

 Årsrapport Surnadal, Heim og Tingvoll Gj. Brk 2020

Årsrapport 2020 Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning Kontaktinfo Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse Org.nr 948 204 177 Telefon: 46 78 00 00 Epost: sht@gjensidige.no ...