Delårsrapport GPF 1Q2016.pdf

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring AS 2 Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 1. kvartal 2016 Solid start på året For første kvartal fikk Gjensidige Pensjonsforsikring AS et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner ...

 GPF delårsrapport Q116.pdf

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring AS 2 Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 1. kvartal 2016 Solid start på året For første kvartal fikk Gjensidige Pensjonsforsikring AS et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner ...

 Interim report Q1 2016.pdf

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring AS 2 Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 1. kvartal 2016 Solid start på året For første kvartal fikk Gjensidige Pensjonsforsikring AS et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner ...

 2010_Pilar 3_Bank_Norsk.pdf

gjensidige.no/banken PILAR 3 – 2010 gJENSidigE BANK HOldiNg AS Og gJENSidigE BANK HOldiNg KONSERN OPPdATERT PR. 31.12.2010 Pilar 3-2010 GjensidiGe Bank HoldinG as oG GjensidiGe Bank HoldinG konsern2 INNHOLD SIDE 1. innledninG 3 2. ...

 Delårsrapport Q3-2021

Classified: General Business Delårsrapport Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse HOVEDTREKK – pr 30.09.2021 – Styrets beretning RESULTATUTVIKLING 01.01.21 – 30.09.21 01.01.20 – 30.09.20 • Opptjent premie for egen regning: kr ...

 Årsrapport 2020 Varig Forsikring Nord-Odal_signert

lnnhold Styrets beretning. 3 Resultatregnskap ·································································································································•·-··················· 5 Balanse. 6 Kontantstr0m. 8 NOTER. 9 1. ...

 Resultat-Balanse-EK 2017-03.pdf

Resultatregnskap Gjensidige Hallingdal TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Q1 2017 Q1 2016 1.1.-31.03.2017 1.1.-31.03.2016 1.1.-31.12.2016 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 9 005 770 9 234 289 9 005 770 9 234 289 36 911 388 ...

 ORSA Varig Forsikring Valdres 2020

1 Classified: General Business Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) VARIG FORSIKRING VALDRES RAPPORT FRA ÅRLIG GJENNOMGANG AV RISIKOPROFIL OG SOLVENSKAPITALBEHOV Rapportdato: 08.12.2020 2 Classified: General Business Innhold 1 ...

 2008Q3_Rep_NO.pdf

GjensidiGe ForsikrinG konsern delårsrapport tredje kvartal 2008 2 GjensidiGe ForsikrinG – tredje kvartal 2008 Hovedtrekk konsernet – tredje kvartal 2008 • Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksom- heten økte med 5,3 ...