2009Q4_Bank_Rep_No.pdf

gjensidige.com GjensidiGe bank konsern GjensidiGe bank asa DelÅrsrapport fjerDe kvartal og foreløpig Årsregnskap 2009 2 | GjensidiGe bank – fjerde kvartal deLÅrsraPPorT Fjerde kVarTaL oG ForeLØPiG ÅrsreGnskaP For 2009 GjensidiGe bank ...

 2012_Q2_rep_GBB_NO.pdf

DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK KONSERN GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 HOVEDTREKK GJENSIDIGE BANK KONSERN –FØRSTE HALVÅR OG ANDRE ...

 2012_Q2_rep_GJEB_EN.pdf

DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK KONSERN GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 HOVEDTREKK GJENSIDIGE BANK KONSERN –FØRSTE HALVÅR OG ANDRE ...

 Årsrapport pensjon 2015.pdf

Årsrapport 2015 Gjensidige Pensjonsforsikring AS Årsberetning 2015 for Gjensidige Pensjonsforsikring AS Org. Nr: 988 343 773 Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) er et heleid datterselskap av Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS og ...

 GPF årsregnskap 2015.pdf

Årsrapport 2015 Gjensidige Pensjonsforsikring AS Årsberetning 2015 for Gjensidige Pensjonsforsikring AS Org. Nr: 988 343 773 Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) er et heleid datterselskap av Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS og ...

 2008Q1_Rep_NO.pdf

GjensidiGe ForsikrinG konsern delårsrapport Første kvartal 2008 2 GjensidiGe ForsikrinG Første kvartal 2008 solide ForsikrinGsresultater Hovedtrekk konsernet • God forsikringslønnsomhet i kvartalet på grunn av færre storskader og gunstige ...

 aarsrapport_indre etc gjensidige_2020_29.04

Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse Årsrapport 2020 Mysen Hobøl Marker Rakkestad Andebu 2 I Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse – Årsrapport 2020 Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse – Årsrapport 2020 3 Indre ...

 Delårsrapport_komplettt Q2-20

VARIG FORSIKRING SURNADAL – 948 204 177 DELÅRSRAPPORT Q2-2020 Virksomhetens art/lokalisering Selskapet driver forsikringsvirksomhet med lokal forankring og styring. Selskapet har forretningslokaler i 1. etasje i AMFI Surnadal, med ...

 SFCR-rapport 2021

Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse SFCR Rapport 2021 For året som slutter 31. desember 2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG. 3 A VIRKSOMHET OG RESULTATER. 4 A.1 VIRKSOMHET. 4 A.2 FORSIKRINGSRESULTAT. 6 A.3 ...

 Interim report Q2 2018.pdf

Interim Report 2nd quarter 2018 Gjensidige Pensjonsforsikring Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 2nd quarter 2018 1 Gjensidige Pensjonsforsikring AS First half-year and second quarter 2018 In the following, figures in brackets indicate the ...