GBB_Annual_Report_2014_NOR.pdf

Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Boligkreditt AS 2 Gjensidige Bank Boligkreditt – Årsrapport 2014 Årsberetning for Gjensidige Bank Boligkreditt AS 3 Resultatregnskap 9 Oppstilling av totalresultat 9 Balanse 10 Oppstilling av endringer i ...

 Delårsrapport Q2-2021

Delårsregnskap Q2-2021 Hovedtrekk Q2-2021 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før. Hittil i år Totalresultat • Resultat før skattekostnad: 6,174 millioner kroner (1,087) • ...

 Årsrapport 2015.pdf

Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse Årsrapport 2015 Mysen Hobøl Marker Rakkestad Andebu 2 I Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse – Årsrapport 2015 Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse – Årsrapport 2015 I 3 Indre ...

 2010Q3_rep_GJEB_NO.pdf

gjensidige.com GjensidiGe bank konsern GjensidiGe bank asa DelÅrsrapport treDje kvartal 2010 gjensidige bank – delårsrapport tredje kvartal 20102 Hovedtrekk GjensidiGe bank konsern – tredje kvartal 2010 • bankens beste kvartalsresultat ...

 2007Q1_Rep_NO.pdf

GjensidiGe ForsikrinG konsern delårsrapport Første kvartal 2007 � Første kvartal �007 GjensidiGe ForsikrinG konsern Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale regn- skapsstandarder (iFrs) fra �007. de følgende ...

 2010Q1_Bank_Rapp_NO.pdf

gjensidige.com GjensidiGe bank konsern GjensidiGe bank asa DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank – første kvartal 20102 deLÅrsraPPorT FØrsTe kVarTaL 2010 GjensidiGe bank konsern VirksoMHeTen gjensidige bank ble lansert i 2007 og ...

 2010Q1_Bank_Res.pdf

gjensidige.com GjensidiGe bank konsern GjensidiGe bank asa DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank – første kvartal 20102 deLÅrsraPPorT FØrsTe kVarTaL 2010 GjensidiGe bank konsern VirksoMHeTen gjensidige bank ble lansert i 2007 og ...

 Årsrapport - 2020

ÅRSBERETNING FOR 2020 Styrets beretning 2020 Varig Forsikring Hallingdal er et lokalt forsikringsselskap med ansvars- og arbeidsområde i kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol i Hallingdal, og Rollag og Nore og Uvdal i Numedal. ...

 Gjensidige Pensjonskasse årsregnskap 2017.pdf

Gjensidige Pensjonskasse 1 Årsberetning 2017 Gjensidige Pensjonskasse ble opprettet 01.09.06, som en direkte videreføring av pensjons- forsikringsavtale mellom Gjensidige Forsikring (GF) og Vital Forsikring. Pensjonskassen forvalter ...