GPF_Aarsrapport_2017.pdf

Årsrapport 2017 Gjensidige Pensjonsforsikring AS Gjensidige Pensjonsforsikring AS Gjensidige Pensjonsforsikring AS årsrapport 2017 1 Årsberetning 2017 Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) er et heleid datterselskap av Gjensidige ...

 Regnskap_noter.pdf

Gjensidige Forsikring ASA Side Resultatregnskap. 143 Balanse. 144 Oppstilling av endringer i egenkapital. 146 Kontantstrømoppstilling. 147 Noter 1. Regnskapsprinsipper. 148 2. Bruk av estimater. 154 3. Risiko- og kapitalstyring. 154 4. ...

 Gjensidige-Valdres-Q3-rapport-2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 VARIG FORSIKRING VALDRES – 957 497 683 Om selskapet Varig Forsikring Valdres er et lokalt selvstendig forsikringsselskap med arbeidsområde i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre ...

 Interim report Q2 2016.pdf

Interim Report 2nd quarter 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring 2 Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 2nd quarter 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring AS First half-year and second quarter 2016 In the following, figures in brackets indicate the ...

 2008Q2_Bank_Rep_EN.pdf

gjensidige BAnK AsA interim report first hAlf-yeAr 2008 gjensidige.no/banken 2 Gjensidige Bank – First half-year 2008 interim report at 30 June 2008 our BuSineSS gjensidige Bank was launched on 2 january 2007, and has its head office in ...

 Rapport 2 kvartal og halvår 2021

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2021 Nord-Odal Gjensidig Brannkasse Innhold 1. Styrets beretning. 3 Hovedtrekk – første halvår og 2. kvartal 2021.. 3 Resultatutvikling.. 3 Egenkapital og Solvens.. 3 Forvaltning av finansielle eiendeler og ...

 GB_Investor_Presentation_Aug_2013.pdf

Gjensidige Bank Investor Presentation 2013 26. August 2013 2 Agenda Gjensidige Bank in Brief (Hans Harèn - GB CEO) p. 3-7 Gjensidige Group capital position (Linn Soltvedt - Investor Relations Officer) p. 8 Financial performance (Teemu ...

 2012_Q2_rep_GBB_EN.pdf

INTERIM REPORT FOR FIRST HALF AND SECOND QUARTER 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – INTERIM REPORT FIRST HALF AND SECOND QUARTER OF 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP HIGHLIGHTS – FIRST HALF AND ...

 2012_Q2_rep_GJEB_NO.pdf

INTERIM REPORT FOR FIRST HALF AND SECOND QUARTER 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – INTERIM REPORT FIRST HALF AND SECOND QUARTER OF 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP HIGHLIGHTS – FIRST HALF AND ...