2012_Q2_rep_GBB_EN.pdf

INTERIM REPORT FOR FIRST HALF AND SECOND QUARTER 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – INTERIM REPORT FIRST HALF AND SECOND QUARTER OF 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP HIGHLIGHTS – FIRST HALF AND ...

 2012_Q2_rep_GJEB_NO.pdf

INTERIM REPORT FOR FIRST HALF AND SECOND QUARTER 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com 2 GJENSIDIGE BANK – INTERIM REPORT FIRST HALF AND SECOND QUARTER OF 2012 GJENSIDIGE BANK GROUP HIGHLIGHTS – FIRST HALF AND ...

 Regnskap og noter.pdf

Gjensidige Forsikring ASA Side Resultatregnskap. 140 Balanse. 141 Oppstilling av endringer i egenkapital. 143 Kontantstrømoppstilling. 144 Noter 1. Regnskapsprinsipper. 145 2. Bruk av estimater. 152 3. Risiko­ og kapitalstyring. 152 4. ...

 Gjensidige Pensjonskasse 2014.pdf

Gjensidige Pensjonskasse Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Note 2014 2013 IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 5 250 6 797 12.4 ...

 20120905_Company presentation_RS_Paris.pdf

Gjensidige Insurance Group September 2012 Agenda III. Outlook IV. Supporting material II. Performance record I. From mutual to listed Gjensidige at a glance Gjensidige 25.9 % If… 25.1 % Tryg 15.8 % Spb1 10.3 % Other 22.9 % 3 Market leader ...

 Årsrapport 2021

Årsrapport 2021 Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning Kontaktinfo Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse Org.nr 948 204 177 Telefon: 46 78 00 00 Epost: sht@gjensidige.no ...

 2010Q3_rep_GJEB_EN.pdf

gjensidige.com GjensidiGe bank Group GjensidiGe bank asa interim report For tHird quarter and First nine montHs oF 2010 gjensidige bank – third quarter and first ninth month of 20102 GjensidiGe bank Group – HiGHliGHts in THIRD QUARTER AND ...

 SFCR-rapport 2022

Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse SFCR Rapport For året som slutter 31. desember 2021 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG. 3 A VIRKSOMHET OG RESULTATER. 4 A.1 VIRKSOMHET. 4 A.2 FORSIKRINGSRESULTAT. 6 A.3 INVESTERINGSRESULTAT. 6 ...

 Gjensidige_Bank Årsrapport_2018_NOR.pdf

Årsrapport 2018 Gjensidige Bank konsern Gjensidige Bank ASA 2 Gjensidige Bank konsern – Årsrapport 2018 Et begivenhetsrikt år 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA konsern 4 Resultatregnskap 13 Oppstilling av totalresultat 13 Balanse 14 ...