GB_Arsrapport_2018.pdf

Årsrapport 2018 Gjensidige Bank konsern Gjensidige Bank ASA 2 Gjensidige Bank konsern – Årsrapport 2018 Et begivenhetsrikt år 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA konsern 4 Resultatregnskap 13 Oppstilling av totalresultat 13 Balanse 14 ...

 Årsrapport 2016.pdf

Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse Årsrapport 2016 Mysen Hobøl Marker Rakkestad Andebu 2 I Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse – Årsrapport 2016 Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse – Årsrapport 2016 I 3 Indre ...

 59 GB_Investor_Presentation_Nov_2013_Final.pdf

12. November 2013 Gjensidige Bank Investor Presentation 2013 2 Agenda Gjensidige Bank in Brief p. 3-7 Gjensidige Group capital position p. 8 Financial performance p. 9-15 Funding Overview p. 16 Gjensidige Bank Boligkreditt AS p. 19-26 ...

 20120926_Company presentation_BofAML-konf_Final.pdf

Helge Leiro Baastad, CEO of Gjensidige Insurance Group BofAML 26th September 2012 Core is King Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (“the Company”). ...

 20120926_Company presentation_BofAML-konf_Final.pdf

Helge Leiro Baastad, CEO of Gjensidige Insurance Group BofAML 26th September 2012 Core is King Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (“the Company”). ...

 2010Q3_rep_GBB_NO.pdf

gjensidige.com delÅrsrapport tredje kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as GjensidiGe bank boliGkreditt delÅrsraPPort tredje kVartal 20102 delÅrsraPPort tredje kVartal 2010 VirksoMHeten Gjensidige bank boligkreditt as ble stiftet ...

 Note 8 - Lønn og godtgjørelser

Gjensidige Forsikring konsern 215 8. Lønn og godtgjørelser Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet var 3.634 (3.740). Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse Gjensidiges godtgjørelsespolitikk Konsernet har ...

 SFCR_2020_Varig Forsikring Surnadal

Classified: Internal Varig Forsikring Surnadal SFCR Rapport 2020 For året som slutter 31. desember 2019 1 Classified: Internal INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG. 3 A VIRKSOMHET OG RESULTATER. 4 A.1 VIRKSOMHET. 4 A.2 FORSIKRINGSRESULTAT. 6 A.3 ...

 2009Q4_Rep_No.pdf

GjensidiGe ForsikrinG konsern 2009 DelÅrsrapport fjerDe kvartal og foreløpig 2 | GjensidiGe ForsikrinG – Fjerde kvartal 2009 HoVedTrekk konserneT – Fjerde kVArTAL 2009 • i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen innen stabs- og ...

 Årsrapport 2018

Årsmelding 2018 Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig GFS Org.nr.: 947993771 1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig GFS Virksomhetens art og hvor den drives Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig GFS er et lokalt selvstendig ...