2008_Bank_AnnualReport_EN.pdf

annual report 2008 Gjensidige Bank asa gjensidige.no/banken 2 | GjensidiGe Bank – annual report 2008 paGe 3 Annual report 7 Declaration of the board and CEO 8 Income statement 9 Balance sheet 10 Equity statement 11 Cash flow statement ...

 2102_Q3_pres_EN.pdf

Gjensidige Insurance Group Q3 2012 Agenda Highlights Strategic initiatives Financial performance Outlook and priorities Supplementary information 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 2,1 1,2 2,5 NOK Group profit • ...

 Annual report 2014.pdf

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 14. februar 2013. ...

 Årsrapport 2014.pdf

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 14. februar 2013. ...

 GB_Årsrapport 2016.pdf

Årsrapport 2016 Gjensidige Bank konsern Gjensidige Bank ASA 200 år 2 Gjensidige Bank konsern – Årsrapport 2016 Kunden har rett 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA konsern 5 Resultatregnskap 15 Oppstilling av totalresultat 15 Balanse 16 ...

 Annual_Report_2016.pdf

Annual report 2016 200 years Gjensidige Bank Group Gjensidige Bank ASA 2 Gjensidige Bank Group – Annual Report 2016 The customer is right 3 The Board's report for the Gjensidige Bank ASA Group 5 Income statement 15 Statement of ...

 Annual_Report_2016.pdf

Annual report 2016 200 years Gjensidige Bank Group Gjensidige Bank ASA 2 Gjensidige Bank Group – Annual Report 2016 The customer is right 3 The Board's report for the Gjensidige Bank ASA Group 5 Income statement 15 Statement of ...

 Vedlegg 1 fusjonsplan_1b - GF Årsrapport 2010.pdf

perspektiv 59gjensidige ÅRsRAPPORT 2010 resu ltater ÅrsBeretNiNG gjensidige-konsernet oppnådde et resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner i 2010. styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 80 ...

 Styreberetning-regnskap-noter.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et solid forsikringsresultat i 2016. Finansavkastningen var tilfredsstillende. Resultat etter skatt ble på rekordsterke 4,7 milliarder kroner, tilsvarende 9,34 kroner per aksje. Forsikringsresultatet ...

 Styrerapporten 2016.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et solid forsikringsresultat i 2016. Finansavkastningen var tilfredsstillende. Resultat etter skatt ble på rekordsterke 4,7 milliarder kroner, tilsvarende 9,34 kroner per aksje. Forsikringsresultatet ...