Styreberetning-regnskap-noter.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et solid forsikringsresultat i 2016. Finansavkastningen var tilfredsstillende. Resultat etter skatt ble på rekordsterke 4,7 milliarder kroner, tilsvarende 9,34 kroner per aksje. Forsikringsresultatet ...

 Styrerapporten 2016.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et solid forsikringsresultat i 2016. Finansavkastningen var tilfredsstillende. Resultat etter skatt ble på rekordsterke 4,7 milliarder kroner, tilsvarende 9,34 kroner per aksje. Forsikringsresultatet ...

 2010_AnnualAccounts_EN.pdf

perspektiv 59gjensidige annual report 2010 resu lts report of the Board of directors the gjensidige group achieved a profit before tax of noK 3,254.0 million in 2010. the Board of directors recommends that noK 2,350.0 million be paid in ...

 Årsberetning 2015.pdf

Årsberetning 2015 Årsberetning Gjensidige årsrapport 2013 I 49 Resultatet fra forsikringsvirksomheten for 2015 ble rekordsterkt, mens avkastningen fra investerings- porteføljen var tilfredsstillende gitt rådende mar- kedsforhold. Resultat ...

 Årsberetning og regnskap 2015.pdf

Årsberetning og årsregnskap 2015 Årsberetning Gjensidige årsrapport 2013 I 49 Resultatet fra forsikringsvirksomheten for 2015 ble rekordsterkt, mens avkastningen fra investerings- porteføljen var tilfredsstillende gitt rådende mar- ...

 Årsrapport 2013.pdf

Årsrapport 2013 Året 2013 Solid premievekst i alle markedssegmenter, økt kvalitet i kunde­ porteføljene og effektiv drift ga grunnlaget for et godt resultat i 2013. Langsiktig arbeid med kundeorientering gir mer tilfredse kunder. Unik ...

 Annual report 2013.pdf

Annual Report 2013 The year 2013 Solid growth in premiums in all market segments, improved quality in the customer portfolios and efficient operations formed the basis for a good profit performance in 2013. Long-term work on customer ...

 2005_AnnualReport_EN.pdf

A N N U A L R E P O R T G JE N S ID IG E 2 0 0 5 Main office GJENSIDIGE Drammensveien 288 P.O. Box 276 1326 Lysaker Phone +47 22 96 80 00 Regions GJENSIDIGE Øst Stortorvet 1 1607 Fredrikstad Phone 03100 Drammensveien 288 P.O. Box 276 1326 ...

 Aarsberetning 2018.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et godt forsikringsresultat i 2018. Finansavkastningen ble preget av krevende finansmarkeder. Resultat etter skatt ble 3,7 milliarder kroner, tilsvarende 7,44 kroner per aksje. Forsikringsresultatet ...

Reise Ung og Innbo Ung

Forsikringene Reise Ung og Innbo Ung er tilpasset deg som er mellom 18 og 34 år. Med disse to forsikringene er du og eiendelene dine dekket enten du er på reise eller er hjemme i Norge. En gladnyhet er at forsikringene har blitt grønnere ...