2011_AnnualAccounts_NO.pdf

styrets beretninG Konsernets skadeforsikringsvirksomhet oppnådde god lønnsomhet i 2011, selv om resultatene ble negativt påvirket av det verste naturskadeåret i Norge siden 1992. Tiltak for å bevare kunder, i tillegg til korrekt prising av ...

 The Boards report 2018.pdf

The Gjensidige Insurance Group delivered a good underwriting result in 2018. The return on financial assets was affected by challenging financial markets. The profit after tax expense was NOK 3.7 billion, corresponding to NOK 7.44 per ...

 2011_AnnualAccounts_EN.pdf

board of directors’ report The Gjensidige Group recorded a profit before tax expense of NOK 3,647.4 million in 2011, up from NOK 3,254.0 million in 2010. The increased result is driven by strong improvement in the under- writng result. The ...

 2008_AnnualReport_EN.pdf

gjensidige.no ANNUAL REPORT 2008 JANUARY Gjensidige was the first insurance company in Norway to employ its own climate researcher. Gjensidige’s head office building at Sollerud is sold with an accounting profit of NOK 724.4 million. ...

Innboforsikring i detaljer

Velg mellom 2 innboforsikringer – Innbo og Innbo Pluss. Begge forsikringene dekker alle de private gjenstandene dine ved for eksempel tyveri, brann og vannskader.

 Årsberetning 2012.pdf

Årsberetning 2012 40 I Gjensidige årsrapport 2012 Årsberetning Gjensidige årsrapport 2012 I 41 Konsernets skadeforsikringsvirksomhet oppnådde en vesentlig bedre lønnsomhet i 2012 enn i 2011. Utviklingen skyldtes en positiv premieutvikling ...

 Årsberetning_regnskap_2012.pdf

Årsberetning 2012 40 I Gjensidige årsrapport 2012 Årsberetning Gjensidige årsrapport 2012 I 41 Konsernets skadeforsikringsvirksomhet oppnådde en vesentlig bedre lønnsomhet i 2012 enn i 2011. Utviklingen skyldtes en positiv premieutvikling ...

 Årsrapport-2012.pdf

Årsrapport 2012 Året 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg var værsituasjonen i ...

 Boards reports 2012.pdf

The Board’s report 2012 40 I Gjensidige Annual Report 2012 The Board’s report 2012 Gjensidige annual report 2012 I 41 The Group’s general insurance operations achieved a significant improvement in profitability in 2012 compared with 2011. ...

 Boards reports and accounts 2012.pdf

The Board’s report 2012 40 I Gjensidige Annual Report 2012 The Board’s report 2012 Gjensidige annual report 2012 I 41 The Group’s general insurance operations achieved a significant improvement in profitability in 2012 compared with 2011. ...