Årsrapport-2012.pdf

Årsrapport 2012 Året 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg var værsituasjonen i ...

 Boards reports 2012.pdf

The Board’s report 2012 40 I Gjensidige Annual Report 2012 The Board’s report 2012 Gjensidige annual report 2012 I 41 The Group’s general insurance operations achieved a significant improvement in profitability in 2012 compared with 2011. ...

 Boards reports and accounts 2012.pdf

The Board’s report 2012 40 I Gjensidige Annual Report 2012 The Board’s report 2012 Gjensidige annual report 2012 I 41 The Group’s general insurance operations achieved a significant improvement in profitability in 2012 compared with 2011. ...

 Årsberetning_2017.pdf

Gjensidige Forsikring konsern leverte et solid forsikringsresultat i 2017. Finansavkastningen var svært tilfredsstillende sett i forhold til det lave rentenivået. Resultat etter skatt ble 4,5 milliarder kroner, tilsvarende 9,05 kroner per ...

 The Boards report 2017.pdf

The Gjensidige Insurance Group delivered a solid underwriting result in 2017. The return on financial assets was very satisfactory seen in relation to the low interest rate level. The profit after tax expense was NOK 4.5 billion, ...

 Annual report 2012.pdf

Annual Report 2012 The year 2012 Gjensidige delivered a record-strong result in 2012. Increased customer orientation in combination with more precise pricing of insurance risk and more efficient distribution contributed positively. In ...

 Gjensidige_Årsrapport_2020

INNHOLD 3 Om denne rapporten 4 Året som gikk 6 Nøkkeltall og alternative resultatmål 11 Styreleders hilsen 14 Konsernsjefens hilsen Kapittel 1 – Dette er oss Kapittel 2 – Verdiskaping i Gjensidige Kapittel 3 – Verdier skapt i 2020 Kapittel ...