Tekna studentforsikringer

Som studentmedlem i Tekna kan du få to forsikringer inkludert i medlemskapet; uføreforsikring og i tillegg kan du velge mellom innboforsikring og tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil. På denne siden kan du lese mer om forsikringene ...

 Delårsrapport 3. kvartal 2016.pdf

Resultatregnskap Valdres Gj. Brankasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING 3. kv. 2016 3. kv. 2015 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.1.-31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 5 980 330 5 677 499 17 718 047 16 736 703 22 612 548 ...

 Rapport 3 kvartal 3021 Nord-Odal Gjensidig Brannkasse

Classified: General Business Rapport 3. kvartal Nord-Odal Gjensidig Brannkasse Classified: General Business Styrets beretning Hovedtrekk – 3. kvartal. 3. kvartal 2021 har vært noe preget koronasituasjonen med tanke på kundebetjening, men ...

 Delårsrapport 2. kvartal 2016.pdf

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et resultat på 5,3 MNOK. Turbulente ...

 Resultat-Balanse-EK 2017-03.pdf

Resultatregnskap Gjensidige Hallingdal TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Q1 2017 Q1 2016 1.1.-31.03.2017 1.1.-31.03.2016 1.1.-31.12.2016 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 9 005 770 9 234 289 9 005 770 9 234 289 36 911 388 ...

 Delårsrapport Q1-2017.pdf

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 1.kvartal 2017 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 5,8 MNOK, noe som er 4,6 MNOK sterkere enn samme periode i 2016. Endringen skyldes i hovedsak et styrket ...

 Delårsrapport 1. kvartal 2016.pdf

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 1.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 1,3 MNOK.. Dette er en reduksjon fra året før på kr 2,5 MNOK. Reduksjonen skyldes svekket finansresultat som ...

 Delårsrapport Q2 2017.pdf

Kvartalsrapport – Valdres Gjensidige Brannkasse – Orgnr. 957 497 683 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 VALDRES GJENSIDIGE BRANNKASSE – 957 497 683 Om selskapet Valdres Gjensidige Brannkasse er et lokalt selvstendig forsikringsselskap med ...

 Delårsrapport GPF 1Q2016.pdf

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Gjensidige Pensjonsforsikring AS 2 Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 1. kvartal 2016 Solid start på året For første kvartal fikk Gjensidige Pensjonsforsikring AS et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner ...