Kunngjøring

Publisert: 25.09.2021  |  Sist oppdatert: 25.09.2021

Styrene i Varig Forsikring Surnadal, Varig Halsa og Tingvoll Forsikring og Varig Forsikring Hemne har vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes rettigheter og sikkerhet. Kontorene opprettholdes på alle steder som i dag. Løpende forsikringer videreføres i det fusjonerte selskapet.

Medlemmer som ønsker innsyn i sammenslåings-prosessen med tilhørende dokumenter vil få det ved å kontakte daglig leder Stig Sæter på e-post: stig.sater@gjensidige.no .

Ekstraordinær Generalforsamling

I Varig Forsikring Surnadal

Avholdes tirdag 15. september 2020 kl. 12.30

Til behandling foreligger:

  1. Åpning/konstituering
  2. Endelig vedtak om sammenslåing av Varig Forsikring Surnadal med Varig Forsikring Hemne og Varig Halsa og Tingvoll Forsikring.

Saksdokumenter vil på forespørsel bli sendt ut til medlemmene. På grunn av situasjonen rundt Covid -19 og for å redusere smittefaren, gjennomføres årsmøtet som elektronisk møte på Teams. Medlemmer som ønsker å delta må melde seg på epost: surnadal@gjensidige.no, innen 11.9.20