Skip2CMS men med XP-skjema

Dette er en kampanjeside i Enonic CMS med en module-ri-advanced som peker på et skjema under /form-modules/skip2cms-test