Kunngjøring

Publisert: 09.08.2020  |  Sist oppdatert: 09.08.2020

Styrene i Varig Forsikring Surnadal, Varig Halsa og Tingvoll Forsikring og Varig Forsikring Hemne har vedtatt å anbefale overfor generalforsamlingene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes rettigheter og sikkerhet. Kontorene opprettholdes på alle steder som i dag. Løpende forsikringer videreføres i det fusjonerte selskapet.

Medlemmer som ønsker innsyn i sammenslåings-prosessen med tilhørende dokumenter vil få det ved å kontakte daglig leder Stig Sæter på e-post: stig.sater@gjensidige.no .

Generalforsamling

Varig Forsikring Surnadal

Onsdag 27. mai 2020, kl. 12.00

Til behandling foreligger:

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsregnskap 2019 og disponering av resultat.
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Fastsettelse av godtgjørelser
  5. Valg
  6. Sammenslåing av Varig Forsikring Surnadal med Varig Forsikring Hemne og Varig Halsa og Tingvoll Forsikring

Saksdokumenter vil på forespørsel bli sendt ut til medlemmene. På grunn av situasjonen rundt    Covid-19 og for å redusere smittefaren, gjennomføres årsmøtet som elektronisk møte i år. Medlemmer som ønsker å delta på møtet må melde seg på innen 25. mai 2020, per e-post: stig.sater@gjensidige.no