Tabbeforsikring – hva er det?

Ordet tabbeforsikring brukes ofte i dagligtalen om forsikringer som beskytter deg hvis du “tabber deg ut”. Med andre ord er ikke tabbeforsikring en egen forsikring – men vi har flere forsikringer som kan hjelpe deg hvis du gjør en feil eller er uheldig. 

Default

Ansvarsforsikring for bedrifter

Bruker man ordet tabbeforsikring i en bedriftssammenheng, er det gjerne ansvarsforsikring man snakker om. Hvis dere gjør en feil som fører til skade eller tap for andre, kan bedriften motta krav om å betale erstatning. Da kan en ansvarsforsikring beskytte dere mot store økonomiske tap og gi den juridiske hjelpen dere trenger. Vi har mange ulike ansvarsforsikringer for alle bransjer, profesjoner og behov.

Se alle ansvarsforsikringene våre.

Innboforsikring

Med Innbo Pluss er du på god vei dekket for alle tabber du kan gjøre på fritiden. Forsikringen gir deg erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet, tyveri, brann- og vannskader, reparasjon av knust mobilskjerm, med mer.

I tillegg dekker innboforsikringen ansvaret du kan pådra deg som privatperson, med de unntakene som beskrives i vilkårene. For eksempel hvis du, barnet ditt eller hunden din forårsaker skade på andre i forbindelse med en fritidsaktivitet, og blir bedt om å betale erstatning. Forsikringen dekker også ansvaret du pådrar deg når du er på reise innad i Europa.

Les mer om innboforsikring

Verdigjenstandforsikring

Har du noen eiendeler eller verdigjenstander du er ekstra redd for, kan en verdigjenstandforsikring komme godt med. Forsikringen dekker tap, tyveri og alle typer skader uansett hvor du er i verden. Vi har også verdigjenstandforsikring med ansvarsforsikring for droner. 

Les mer om forsikring av verdigjenstander

Husforsikring

Ansvarforsikringen i husforsikringen dekker ansvaret du pådrar deg som huseier, med unntakene som beskrives i forsikringsvilkårene. Eksempler kan være skader som følge av takras eller løse gjenstander som blåser fra boligen. 

Les mer om husforsikring

Reiseforsikring

Reiseforsikringen beskytter deg når du er på reise – enten det er en tur til butikken eller utenlands. Forsikringen dekker også ansvaret du pådrar deg som privatperson på reise utenfor Norden, lignende ansvarsdekningen i innboforsikringen vår.

Les mer om reiseforsikring

Bilforsikring

Alle bileiere må minimum ha en ansvarsforsikring for bilen sin. Den dekker den lovpålagte ansvarsdekningen, samt fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp.

Les mer om bilforsikring

Kjøpsforsikringer/trygghetsavtaler

"Tabbeforsikring”, eller “idiotforsikring”, brukes også om kjøpsforsikringer/trygghetsavtaler du ofte blir tilbudt i butikker – typisk for elektronikk. Før du kjøper en slik forsikring, kan det være lurt å sjekke hva som allerede er dekket av forsikringene dine. I mange tilfeller vil du være dobbeltforsikret hvis du takker ja til dette.