Bank

Gjensidige Bank er en nettbank som skal bidra til breddesalg til, og lojalitet blant, skadeforsikrings­kunder i privatmarkedet i Norge. Banken tilbyr boliglån, bilfinansiering, usikrede lån, kredittkort, dagligbanktjenester og sparing. ­Distribusjon foregår i hovedsak på nett, og kundeservice nås på telefon, via chat og på Gjensidiges finanskontorer. Bilfinan­siering distribueres også gjennom bilforhandlere.

2017

Breddesalg overfor organisasjonskundene i skade­forsikringsvirksomheten, salg av bilfinansiering og satsing på spareprodukter var høyt prioritert i 2017. Utlånsveksten var høy, og utlån til konsernets skadeforsikringskunder utgjorde 75 prosent av bankens utlånsvolum ved utløpet av året.

Fremtidsutsikter

Gjensidige Bank skal først og fremst støtte den norske skadeforsikringsvirksomheten ved å bidra til økt produktbredde og lojalitet for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge.

Oppfyllelsen av formålet må løpende vurderes opp mot kapitalen banken krever. Banken vil fortsatt tilby et bredt utvalg av finansielle tjenester til attraktive betingelser, gjennom kundevennlige digitale løsninger, Gjensidiges kontorer og samarbeidende bilforhandlere, og skal bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet.

Bankmarkedet i Norge preges av betydelig konkurranse og et økende antall aktører. Gjensidige Bank vil fortsette å tilby konkurransedyktige betingelser i segmenter av strategisk viktighet for konsernet.

Nøkkeltall Bank

Millioner kroner 2017 2016 2015

Netto renteinntekter

992,3 797,3721,2

 Sum inntekter

 1.035,2871,6 725,2

 Nedskrivninger og tap

(10,3)(69,5)(62,3)

Resultat før skattekostnad

612,3439,1313,2

 

Til toppen av siden

*)

Rentenetto i prosent = netto renteinntekter delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital