Pensjon

Gjensidige Pensjonsforsikring (GPF) skal bidra til breddesalg til skadeforsikringskunder i Norge, og tilbyr pensjonsprodukter hovedsakelig til det norske næringslivsmarkedet. Produktene distribueres direkte av Gjensidige og via utvalgte samarbeidspartnere. Gjensidige er fjerde største aktør innen markedet for privat kollektiv innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg.

2017

Pensjon tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon. Videreutvikling av løsninger godt tilpasset kundenes behov sto sentralt i 2017, og bidro til en sterk porteføljevekst.

Fremtidsutsikter

Pensjon er et satsingsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene.

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten er ventet å fortsette.

 

Nøkkeltall Pensjon

Millioner kroner 201720162015
Netto forsikringstekniske inntekter74,088,4155,9
Driftsresultat 29,7 26,4 41,4
Resultat før skattekostnad 103,7 114,8 71,4

 

Til toppen av siden

Kilde markedsandeler:

Finans Norge, 3. kvartal 2017. Basert på kapital til forvaltning.
*Med individuelt investeringsvalg