Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. Produktene distribueres gjennom egne kanaler, forsikringsagenter og meglere. Baltikum er foreløpig et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige er godt posisjonert for fremtidig vekst.

2017

Virksomheten i Baltikum ble i 2017 preget av effektivisering av prosesser. Litauen, Estland og deler av Latvia er nå på samme IT-kjernesystem. Initiativer knyttet til produktutvikling, tariffprogrammer, distribusjon, kunderelasjonsstyring (CRM) og skadeoppgjør løper i henhold til planen etter overtakelsen av PZU Lietuva sent i 2015.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har som mål å være et av de ledende forsikringsselskapene i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en vesentlig andel av både privat- og bedriftssegmentene er fortsatt uforsik­ret. Vi forventer at markedet vil vokse etter hvert som den generelle økonomiske situasjonen bedres og velstanden øker.

Konkurransen er intens og prispresset betydelig, men nye og mer avanserte tariffer ventes å bidra til bedre porteføljekvalitet og lønnsomhet. Distribusjonen skal i økende grad gjøres direkte gjennom telefon- og nettsalg. Virksomheten forventes å være lønnsom fra 2018.

Nøkkeltall Baltikum

Millioner kroner 200720162015
Premieinntekter1.074,71.036,3 642,0
Forsikringsresultat(7,2) (99,5) (98,9) 
      
Skadeprosent %  68,572,2 81,8
Kostnadsandel %  32,237,4 33,6
Combined ratio %  100,7109,6 115,4

 

Til toppen av siden

Kilde markedsandeler:

Kilde: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger. Basert på forfalt bruttopremie 3. kvartal 2017.