Skadeforsikring Næringsliv

Næringslivssegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til nær­ingslivs-, landbruks- og kommune­markedet i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning. Gjensidige er ­markedsleder innen skadeforsikring til næringslivs- og landbruksmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter og landbruks­kunder.

2017

Salgsaktiviteter og bevaring av gode kunder var hovedprioritet i næringslivssegmentet gjennom 2017. Analytisk baserte modeller er videreutviklet for å sikre en fortsatt høy kundetilfredshet og effektiv distribusjon. Det ble også lansert nye produkter og digitale løsninger tilpasset endrede kundebehov.

Løpende strategisk bemanningsplanlegging gjennom året bidro til å sikre god operasjonell effektivitet i segmentet. Det er stort fokus på kompetansebygging for å sikre relevans og konkurransekraft i et profesjonalisert innkjøpsmarked.

Fremtidsutsikter

I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Norsk makroøkonomi har stabilisert seg og markedet for næringsforsikring er noe bedret. Markedet er preget av sterk konkurranse og fortsatt prispress, spesielt innen kollektive personalordninger.

Gjensidige har de siste årene befestet sin posisjon som markedsleder på næringsliv og landbruk, og er godt posisjonert for fremtiden. I lys av markedsutviklingen, er Gjensidige godt fornøyd med fornyelsene ved inngangen til 2018.

Nøkkeltall Næringsliv

Millioner kroner 201720162015
Premieinntekter7.300,57.257,4 7.076,8
Forsikringsresultat1.634,8 1.631,3  1.440,8
    
Skadeprosent %  66,166.5 68,2
Kostnadsandel %  11,511.0 11,4
Combined ratio %  77,677.5 79,6

Til toppen av siden

 

Kilde markedsandeler:

Kilde: Finans Norge, basert på bestandspremie 3. kvartal 2017