Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og -tjenester i det norske privatmarkedet, både innen tingforsikring og person- og helseforsikring.
Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler, men også i godt samarbeid med mange partnere. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skadeforsikringsmarkedet for privatkunder.

2017

Kundeorientering var hovedprioritet i segment Privat i 2017. Arbeid for økt digitalisering av kundeprosessene for å møte kundenes forventninger sto sentralt. Vi åpnet for å melde bilskader med en mobil-applikasjon, i stedet for det tradisjonelle skademeldingsskjemaet på papir. App’en kan benytte billedgjenkjenning til å taksere skaden umiddelbart, ved hjelp av kunstig intelligens.
Kontinuerlig arbeid med tariffene, og forbedret kunde- og risikoseleksjon, bidro til fortsatt økt kvalitet i kundeporteføljen, vekst og god lønnsomhet.

Fremtidsutsikter

I privatsegmentet jobber vi hele tiden med tiltak for kundebevaring og økt kvalitet i alle kundeprosesser. Bedret tilgjengelighet, forenkling av produkter og prosesser og økt grad av digitalisering prioriteres for å støtte konsernets finansielle mål og for å styrke kundeorienteringen.

Konkurransen er sterk både fra de etablerte finansaktørene og fra enkelte mindre nisjeaktører, men Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god.

Nøkkeltall Privat

Millioner kroner 201720162015
Premieinntekter8.516,58.291,3 8.152,3
Forsikringsresultat2.200,0 2.196,7 2.208,1
    
Skadeprosent (%)  61,460,7 60,2
Kostnadsandel (%)  12,812,8 12,7
Combined ratio (%)  74,273,5 72,9 

 Til toppen av siden  

Kilde markedsandeler:

Finans Norge, basert på bestandspremie 3. kvartal 2017