Rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Relevante dokumenter

Låneavtaler  

Tier 1

Tier 2

Pilar 3 for forsikringssektoren (SFCR)
I Solvens II-regelverket stilles det krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring og kapitalsituasjon. Dette offentliggjøres i såkalte Pilar 3-dokumenter. På denne siden finnes Pilar 3-dokumentene for de konsernselskapene som omfattes av regelverket.

Gjensidige Insurance Group og Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Pensjonsforsiking AS

Nykredit Forsiking A/S 


ADB Gjensidige

Pilar 3

I kapitaldekningsregelverket stilles det krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring og kapitaldekning. Dette offentliggjøres i såkalte Pilar 3-dokumenter. På denne siden finnes Pilar 3-dokumentene for de konsernselskapene som omfattes av kapitaldekningsregelverket.

Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern

Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Andre rapporter

Gjensidige Pensjonskasse

Relatert innhold

Relevante dokumenter

Låneavtaler  

Tier 1

Tier 2

Pilar 3 for forsikringssektoren (SFCR)
I Solvens II-regelverket stilles det krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring og kapitalsituasjon. Dette offentliggjøres i såkalte Pilar 3-dokumenter. På denne siden finnes Pilar 3-dokumentene for de konsernselskapene som omfattes av regelverket.

Gjensidige Insurance Group og Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Pensjonsforsiking AS

Nykredit Forsiking A/S 


ADB Gjensidige

Pilar 3

I kapitaldekningsregelverket stilles det krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring og kapitaldekning. Dette offentliggjøres i såkalte Pilar 3-dokumenter. På denne siden finnes Pilar 3-dokumentene for de konsernselskapene som omfattes av kapitaldekningsregelverket.

Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern

Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Andre rapporter

Gjensidige Pensjonskasse

Presentasjoner

Her publiseres presentasjoner som er holdt på konferanser og seminarer.

Delårspresentasjoner finner du på denne siden .

 

4. mai 2017
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk) 

6. april 2017
Generalforsamling 2017

9. februar 2017
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk) 

6. desember 2016
Berenberg European Conference 2016
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef

26. oktober 2016
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk) 

22.-25. august 2016
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon, RT1 Roadshow (Engelsk) 

18. august 2016
Sell-side Analyst meeting (Engelsk) 

15. juli 2016
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk) 

2. juni 2016
Danske Bank Markets - Navigating the Nordics Seminar
Delivering superior customer experiences and stable Returns (Engelsk)
Catharina Hellerud, Finansdirektør

9. mai 2016
Gjensidigestiftelsens generalforsamling
Creating value in a changing general Insurance industry (Engelsk)
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef

28. april 2016
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk) 

1. desember 2015
Berenberg European Conference
Delivering superior customer experiences and stable returns
Catharina Hellerud, Finansdirektør

23. oktober 2015
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)

16. september 2015
KBW European Financials Conference
Delivering superior customer experiences and stable Returns (Engelsk)
Catharina Hellerud, Finansdirektør

21. august 2015
SEB forsikringsseminar (Engelsk)
Delivering superior customer experiences and stable returns
Martin Danielsen, Konserndirektør Produkt og pris

14. juli 2015
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)

6. mai 2015
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)

23. april 2015
Presentasjon fra ordinær generalforsamling  

24. mars 2015
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon  (Engelsk)   

25.november 2014
Kapitalmarkedsdagen, London
Orientering om virksomheten og strategiske prioriteringer frem mot 2018 
Se presentasjoner og webcast

27. oktober 2014
Storaksjekvelden, Oslo
Gjensidige-konsernet
Linn Soltvedt, Investorkontakt 

21. oktober 2014
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon  (Engelsk)

15. september 2014
Planlagt utstedelse av ansvarlig obligasjonslån
Gjensidige Forsikring company presentation  (Engelsk)

9. september 2014
Barclays Global Financial Services conference
Creating shareholder value through skills, analytics and customer experiences
Catharina Hellerud, Finansdirektør

15. juli 2014
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)

14. mai 2014
Gjensidige Forsikring selskapspresentasjon (Engelsk)

24. april 2014
Presentasjon fra ordinær generalforsamling  

28. mars 2014
SEB Skadeforsikringsseminar
Janne Flessum, Direktør Investorkontakt

26. mars 2014
Morgan Stanley 10th Annual European Financials Conference
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef


Core is King (Engelsk)

28. januar 2014
Forsikringskonferansen 2014
Kundeadferd og digitalisering
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef 

23. september 2013
Carnegie Norwegian Financials seminar
Core is King (Engelsk)
Janne Flessum, Direktør investorkontakt

29. mai 2013
Meglerpresentasjon ABGSC
Catharina Hellerud, Finansdirektør

25. april 2013
Presentasjon fra ordinær generalforsamling

26. september 2012
BofAML konferanse
Core is king  (Engelsk)
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef

13. juni 2012
Goldman Sachs European Financials Conference
Gjensidige-konsernet (Engelsk)
Cahtarina Hellerud, Finansdirektør

19. april 2012
Presentasjon fra ordinær generalforsamling

9. mars 2012
SEB-seminar, Kitzbüehl
Med endringskraft som konkurransefortrinn
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef

8. mars 2012
Norsk Finansanalytikerforening, bransjeseminar forsikring
Gjensidige-konsernet
Catharina Hellerud, CFO og Sigurd Austin, Konserndirektør Næringsliv

10. januar 2012
SEB Enskilda Nordic Seminar
Gjensidige-konsernet
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef

8. juni 2011
Goldman Sachs European Financials Conference (Engelsk)
Gjensidige-konsernet
Helge Leiro Baastad, Konsernsjef