Tekna-fordelene

tekna-campaignpage

Svært gode priser på forsikring- og pensjonsprodukter

80 % av Tekna-medlemmene har kjøpt én eller flere forsikringer. I 2019 fikk alle medlemmene enda bedre fordeler:

  • 20 % Tekna-rabatt på individuelle skadeforsikringer, uavhengig av antall forsikringer. 
  • Alle studenter får uføreforsikring på 5 G uten krav om å sende inn helseerklæring.
  • Ny og bedre prismodell på hytteforsikring.

Tekna-pris på livsforsikring

En livsforsikring reduserer konsekvensen av tapt inntekt i familien. Hvis noe uforutsett skulle skje kan en livsforsikring bidra til at etterlatte for eksempel kan redusere gjeld. Som medlem i Tekna får du ekstra god pris på livsforsikring.