Brannøvelse

Alarmen går – er du forberedt?

Tekst og foto: Kreator  |  Publisert: 06.06.2019  |  Sist oppdatert: 28.01.2023

Storbrann på gården, bondens verste mareritt! Pulsen galopperer, tankene raser gjennom hodet: “Hva gjør jeg? Takler jeg dette? Kommer hjelpen fort nok? Vil liv gå tapt? Har jeg orden på forsikringene?”

Brannvesen
Redningsøvelsen krever full fokus og konsentrasjon. Alvoret er til å ta og føle på.

Brannalarmen går på Olmhus Gård i Sør Aurdal. Fjøsportene åpnes og ut stormer dyra, hulter til bulter, urolige og rautende. Men ikke alle. Småkalver og ungdyr, som ikke har vært ute før, trekker ikke ut. Det kan bli fatalt.

Etter 10 min. er brannvesenet på plass. Beskjeden fra gårdbruker Mikael Olmhus om at en mann befinner seg i bygningen gjør at røykdykkere forbereder livreddende innsats. De varsler raskt om at personen er funnet, lettere skadd.

Samtidig slepes vannslangene fra brannbilen og kobles til, slukningsarbeidet er i full gang! Den skadde løftes på båre og fraktes avgårde i ambulanse. Nå må dyra som er igjen i fjøset ut, og det må skje raskt. Røykdykkernes jobb er ikke ferdig.

Føre var eller etterpåklok

Knut Harald Bergum
Initiativtaker med fokus på sikkerhet, gårdbruker Knut-Harald Bergum.

Initiativtaker og pådriver for dagens brannøvelse og arrangement er TINE-gårdbruker Knut-Harald Bergum, leder for Sør-Valdres Produsentlag. Ikke bare har han lykkes i å samle mange solide aktører, solen har han også fått med på laget. Etter en kald og hustrig morgen titter den fram og varmer de 60-70 frammøtte valdresingene. 

Bergum har invitert med Gjensidige Valdres, Norsk Landbruksrådgivning og Nortura, og alle har bidratt med sitt, mat og drikke, informasjon og veiledning.

Målet er å bevisstgjøre gårdbrukere i Valdres om forebygging og sikring av seg og sitt, folk og dyr, bygninger og bruksmateriell.

HMS-rådgiver Jens Christian Lied fra Norsk Landbruksrådgivning foredrar om viktigheten av en beredskapsplan med risikovurderinger og tiltaksplaner, et solid HMS-system og om lovverket som gjelder for gårdsbruk. “Å være etterpåklok i forkant” er hans beste tips.

Komplekst hjertebarn

“Vi forsikrer landbruket i Valdres” leser vi på en banner. Gjensidige Valdres er godt representert under dagens arrangement. – Landbruksnæringen er opprinnelsen vår og røttene våre går helt tilbake til 1864, forteller Blix-Nilsen, daglig leder i Gjensidige Valdres. Bøndene betalte inn penger til en felleskasse, som en forsikring dersom ulykken var ute hos en eller flere. Landbruksnæringen er på et vis fortsatt “hjertebarnet” vårt.

Landbruksforsikringer er komplekse. Det handler om å sikre både folk og dyr, bygninger og kjøretøy, redskap og materiell. Gjensidige Valdres forteller oss at gårdbrukere generelt forstår viktigheten av forsikringer. – God beredskap ift. risikofaktorer er et viktig tema når en forsikringsordning skal settes opp, sier Anna Bakken, kunderådgiver landbruk. Kontroll av EL-anlegg og brannvarsling gir reduserte forsikringspremier.

Øvelse gjør mester

Brannøvelse evaluering
En grundig evaluering av redningsøvelsen gir alle deltakende parter nyttig læring og bevissthet rundt brannsikkerhet og redning.

Brannsjef Laila Lien Østgård fra Valdres brann- og redningstjeneste svarte umiddelbart ja til å gjennomføre en fullskala brannøvelse denne dagen. – Å få øve på en gård i drift er en unik mulighet, sier hun.

Beredskapsleder Jan Arnstein Rustøe og leder forebyggende, Vidar Nilssen har lang fartstid og deler villig sine erfaringer. – Fra mottatt alarm til oppmøte er det i gjennomsnitt 18 minutter. Valdres hadde vi 297 utrykninger i 2018, og ingen liv gikk tapt. Rustøe og Nilssen har aldri angret på at de ble brannmenn. – Dette er et viktig samfunnsansvar, mener de.

Brannsjefen evaluerer dagens brannøvelse med teamet sitt, tommel opp for mannskapet. Gårdbruker Olmhus berømmes for rask reaksjon, tydelige meldinger og for å prioritere dyr før materiell.

Olmhus
Vertsbonden Mikael Olmhus og andre deltakere følger nøye med under evalueringen.

Vi får flere gode råd, blant annet:

  • gi anvisning på utsiden av bygningene om hvor Beredskapsplakaten henger, så brannmannskapet raskt kan skaffe seg oversikt over bygningen når de tar seg inn.
  • seksjonering til mindre rom i driftsbygninger vil forhindre at brannen sprer seg alt for raskt.

Også Olmhus synes øvelsen gikk veldig bra. – Fra jeg ringte brannvesenet til 55 melkekyr var ute gikk det 6 minutter, det er betryggende. Han forteller at brannvesenet hadde besøkt gården i forkant, og at det var en absolutt fordel. Brannsjef Lien Østgård er enig. – Vi kommer gjerne på besøk til gårder for en bli-kjent-gjennomgang.

Trygghet for folk og dyr

Trygghet
Vi søker alle trygghet. Forebyggende arbeid og øvelse bidrar til økt trivsel for både to- og firbeinte.

Heldigvis ble denne brannen slukket og de materielle skadene begrenset. Men dyra som nektet å gå ut hadde ikke klart seg. De ville enten dødd eller blitt avlivet. En låve brenner ned til grunnen på 45 minutter, et fjøs kan holde litt lenger. 2-3 magedrag av den giftige røyken er dødelig.

Å bygge opp igjen en gård etter en alvorlig brann tar mange år og krever store ressurser. Risikorådgiver fra Gjensidige og Landbrukets brannvernkomite, Erik Gjestvang forteller at 70 % av branner i landbruket er relatert til EL. Han oppfordrer alle gårdbrukere til å gjennomføre el-kontroll med termografering (varmesøkende kamera). Samtidig gjør han oppmerksom på å installere brannalarmanlegg som er godkjent av forsikringsselskapene.

– Vi har egne tilskuddsordninger som bidrar til å dekke kostnadene knyttet til el-kontroller og termografering, opplyser Blix-Nilsen. – Kunder som er risikobevisste belønnes gjennom ulike tilskuddsordninger og rabatter. Gjensidige Valdres er seg sitt samfunnsansvar bevisst. De er opptatt av lokalsamfunnet og jobber for at folk og dyr i hele Valdres skal ha trygge og gode dager på gården. 

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Olmhus rusler tilbake til dyra sine og tenker at det var godt det bare var en øvelse. I kveld kan han legge seg litt tryggere, og glad for at Valdres har et engasjert brannvesen og et lokalt forsikringsselskap som bryr seg.

Kontakt Gjensidige Valdres

Kontakt oss for å avtale møte for et uforpliktende tilbud på et av våre kontorer eller på telefon. Personlig rådgivning gir best trygghet for deg og det mest verdifulle du har.

Sigrun Anny Aarø

Sigrun Anny Aarø
Kunderådgiver landbruk
Mobil: 947 93 540
E-post: sigrunanny.aaro@gjensidige.no

Anna Bakken
Kunderådgiver landbruk
Telefon: 613 47 604
Mobil: 997 55 078
E-post: anna.bakken@gjensidige.no